Различито не значи лошије, већ другачије

Датум: 17. Novembar 2023 18:35 Категорија: Новости

Толерантно или нетолерантно понашање није урођено, оно се учи, а подлога толеранције су емпатија (разумевање других и емоционално уживљавање у њиховој ситуацији, положај или проблем), моралне вредности, познавање људских права. Ученици 4/1 разреда, на часу одељењског старешине, заједно са својом учитељицом Мајом, још једном су утврдили шта значи реч Толеранција и колика је њена важност у друштву.