СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

Датум: 06. Maj 2022 11:02 Категорија: Новости

Списак уџбеника и приручника
Након одржаних Актива за старије и млађе разреде, дана 23.3.2022. године Наставничко веће донело је следећу одлуку о избору уџбеника за школску 2022/2023. годину:
На основу члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18), министар просвете, науке и технолошкога развоја донео је каталог уџбеника за четврти и осми разред основног образовања и васпитања на основу којег је вршен одабир уџбеника за школску 2022/2023.годину.
Актив учитеља четвртог разреда једногласно је донео одлику да ће се користити уџбеници издавачке куће NOVI LOGOS, а енглески језик ће се радити по уџбеницима издавачке куће FRESKA.
Тaкође је Актив учитеља првог, другог и трећег разреда једногласно донео одлуку да остаје исти издавач (NOVI LOGOS ) и за школску 2022/2023. годину, и енглески језик ће наставити са радом са уџбеницима издавачке куће FRESKA.
За изборне предмете користиће се следећа литература: грађанско васпитање - издавачка кућа Креативни центар, верска настава - издавачка кућа Завод за уџбенике.
Од додатне литературе у школској 2022/2023. години биће коришћена ,,Пчелица“ издавача Пчелица Чачак за све млађе разреде из предмета српски језик, математика, свет око нас/ природа и друштво. Од часописа биће коришћен ,,Витез“.
 
Стручно веће наставника за осми разред једногласно је донело одлуку о коришћењу уџбеника и то:
Српски језик- KLETТ
Математика – KLETТ
Енглески језик- NOVI LOGOS
Француски језик- ZAVOD
Географија- NOVI LOGOS
Биологија- NOVI LOGOS
Хемија- NOVI LOGOS
Физика - BIGZ
Историја- BIGZ
Информатика и рачунарство- BIGZ
Техника и технологија- BIGZ
Ликовна култура- ZAVOD
Музичка култура- BIGZ
А стручно веће наставника за пети, шести и седми разред једногласно је донело одлуку да за школску 2022/2023. годину неће мењати издаваче уџбеника, радиће по истим издавачима као школске 2021/22.године.

Пошто је објављен и нови програм за предмет Техника и технологија за седми разред основног образовања, потребно је било за ученике који ће  у школској 2022/23. години похађати седми разред, изабрати нови уџбеник за предмет  Техника и технологија, припремљен по нoвом програму наставе и учења за овај предмет – у складу са чланом 19.  став 5. Закона о уџбеницима.  Донета је одлука да се за предмет Техника и технологија за седми разред користи уџбеник издавачке куће BIGZ.