Jezik ljubavi, duha, nauke…

10 i vise razloga zasto bas francuski...

Rezultat slika za zasto uciti francuski jezik
 
GOVORIM FRANCUSKI IZ 10 VALJANIH RAZLOGA
1. Francuski se govori na 5 kontinenata
2. To je prednost za nas
3. Pruza mi mogućnost studiranja u Francuskoj
4. Bolje razumem francusku kulturu
5. Korisno mi je tokom putovanja u frankofone zemlje
6. Izuzetno je prisutan u medjunarodnim odnosima
7. Svi francuski mediji su mi na raspolaganju
8. Francuske srednje škole su svuda rasprostranjene
9. Lakše se uče drugi strani jezici
10. To je jezik ljubavi, duha , nauke…
 
10 DOBRIH RAZLOGA DA NAUČITE FRANCUSKI


Rezultat slika za zasto uciti francuski jezik
 
1. Francuski se govori u celom svetu
Više od 200 miliona ljudi na pet kontinenata govori francuski jezik. Frankofonija obuhvata 68 država i vlada. Francuski je najrasprostranjeniji jezik posle engleskog i deveti po svojoj upotrebi u svetu.
To je jedini jezik koji kao i engleski možete naučiti u svim zemljama sveta. Francuska raspolaže sa najvećom mrežom kulturnih ustanova u inostranstvu gde se održavaju časovi francuskog jezika za 750 000 polaznika.
 
2. Jezik koji pruža veću mogućnost zaposlenja
Govoriti francuski i engleski Vam daje više šanse pri pronalaženju zaposlenja na medjunarodnom tržištu rada. Poznavanje francuskog jezika daje Vam mogućnost zaposlenjakako u francuskim firmama u Francuskoj i inostranstvu tako i u frankofonim zemljama (Kanada, Švajcarska, Belgija, i na afričkom kontinentu). Francuska je peta komercijalna sila, i treća zemlja po angažovanju stranih investitora, i spada u ekonomskog partnera prvog reda.
 
3. Jezik kulture
Francuski je medjunarodni jezik kuhinje, mode, pozorišta, vizuelnih umetnosti, plesa i arhitekture. Govoriti francuski, znači pre svega imati pristup svim originalnim verzijama poznatih francuskih i frankofonih književnih tekstova, kao i filmovima i pesmama. Francuski je jezik Viktora Igoa, Molijera, Leopolda Sendara Sengora, Edit Piaf, Žan-Pola Sartra, Alena Delona kao i Zinedina Zidana.
 
4. Jezik putovanja
Francuska je najposećenija zemlja na svetu sa 70 000 000 posetilaca godišnje. Sa znanjem francuskog jezika puno je prijatnija poseta Parizu i ostalim regijama Francuske (od blage Azurne Obale pa sve do snežnih vrhova Alpa, prolazeći preko divljih obala Bretanje) kao i bolje razumevanje kulture, mentaliteta i umeća življenja na francuski način. Francuski će Vam biti koristan pri poseti Africi, Švajcarskoj, Kanadi, Monaku, i Sejšelima …
 
 
 
5. Jezik koji će Vam omogućiti studiranje na francuskim univerzitetima
Govoriti francuski Vam omogućava da studirate u Francuskoj na renomiranim univerzitetima ili na visoko rangiranim visokim školama za ekonomiju i inžinjerstvo, visokim školama u Evropi i svetu. Učenici sa poznavanjem jezika mogu konkurisati za stipendije francuske vlade koje se dodeljuju za treći stepen studija svih disciplina u Francuskoj koje Vam obezbedjuju priznate internacionalne diplome.
 
6. Jezik medjunarodnih odnosa
Francuski je radni jezik kao što je i zvanični jezik u Ujedinjenim Nacijama, u Evropskoj Uniji, u Unesku, u NATO-u , u Medjunarodnom Olimpjskom Komitetu, Medjunarodnom Crvenom Krstu… kao i u medjunarodnim pravnim institucijama u Strazburu, Briselu i Luksemburgu.
 
7. Jezik koji se otvara prema svetu
Posle engleskog i nemačkog, francuski je treći jezik na internetu ispred španskog. Razumevanje francuskog Vam omogućava komunikaciju sa frankofonima na svim kontinentima i pruža Vam drugačiji pogled na svet i informisanje na francuskom jeziku preko medjunarodnih medija (TV5, France 24, Internacionalni Radio Francuske).
 
8. Jezik zanimljiv za učenje
Francuski je jednostavan jezik za učenje. Za njegovo učenje postoje mnogobrojne interesantne metode bilo da ste dete ili odrasla osoba. Jako brzo ćete postići nivo za osnovnu komunikaciju.
 
9. Jezik koji će vam pomoći da naučite druge strane jezike
Učenje francuskog jezika će Vam pomoći da naučite druge strane jezike, naročito romanske jezike (španski, italijanski, portugalski, rumunski) ali i engleski, s obzirom da je francuski dao 50% osnove rečnika savremenom engleskom jeziku.
 
10. Jezik ljubavi i duha
Francuski je pre svega zadovoljstvo učiti, jer je to lep, bogat i melodičan jezik koga često nazivamo i jezikom ljubavi. Francuski je takodje analitičan jezik koji uobličuje misli i razvija kritički duh, što je od izuzetne važnosti u diskusijama i pregovorima.
 
17 VALJANIH RAZLOGA
 
ZA RODITELJE UCENIKA I ZA DIREKTORE SKOLA DA IZABERU FRANCUSKI JEZIK


Rezultat slika za francuski jezik
 
1. Naučiti samo jedan jezik nije dovoljno
U današnjem svetu nije dovoljno govoriti samo jedan strani jezik. Učenik koji govori više jezika sebi povećava šanse na domaćem i medjunarodnom tržištu rada. Naučiti drugi jezik je dodatno blago, otvaranje novih vidika, na ličnom i stručnom planu.
2. Francuski jezik je pored engleskog jedini koji se govori na 5 kontinenata
Francuski jezik se govori na 5 kontinenata preko 200 000 000 ljudi. Francuski je važan jezik u medjunarodnoj komunikaciji. Posle engleskog jezika, to je jezik koji se najviše uči u svetu i deveti po broju osoba koje ga govori. Francuski je takodje drugi najpredavaniji jezik u svetuposle engleskog i to na svim kontinentima. Frankofonija okuplja 68 država i vlada. Francuska raspolaže najvećim brojem kulturnih ustanova u inostranstvu gde se održavaju časovi francuskog jezika za više od 750 000 polaznika.
 
3. Adut za profesionalnu karijeru
Govoriti fracuski i engleski jezik, predstavlja prednost pri nalaženju zaposlenja u okviru multinacionalnih francuskih i frankofonih firmi u najraznovrsnijim delatnostima (distribucija, industrija automobila, luksuzne robe, aeronautike,…) Francuska je peta komercijalna sila koja privlači preduzimače, istraživače, i najbolje inostrane studente.
 
4. Otkrivanje jedinstvene kulture
Francuski jezik je često smatran kao jezik kulture. Učenje francuskog jezika je uvek povezano sa studijskim putovanjem u centar svetske mode, gastronomije, umetnosti, arhitekture i nauke. Naučiti francuski, Vam pruža mogućnost da čitate u originalnoj verziji tekstove francuskih velikana kao što su Viktor Igo ili Marsel Prust i poznate pisce kao što su Šarl Bodler ili Žak Prever. To znači takodje doživeti u originalu glumce kao što su Alen Delon i Žulijet Binoš… To Vam pruža zadovoljstvo da razumete i pevate pesme Edit Piaf ili Šarla Aznavura.
 
5. Prednost za studiranje u Francuskoj
Poznavanje francuskog jezika Vam pruža mogućnost studiranja u Francuskoj na renomiranim fakultetima (Sorbona, Univerzitet Pjer i Marija Kiri…) ili u školama za visoko obrazovanja (Visoka Trgovačka Akademija, Politehnička škola, ESSEC), često po veoma povoljnim finansijskim uslovima. Učenici koji vladaju francuskim jezikom mogu pod odredjenim uslovima dobiti stipendije francuske vlade kako bi nastavili treći stepen studija u Francuskoj u svim oblastima i dobiti medjunarodno priznate diplome.
 
6. Posetite Pariz i Francusku
Francuska je najposećenija zemlja na svetu sa preko 70 miliona posetilaca godišnje. Sa poznavanjem francuskog jezika, puno je prijatnija poseta Parizu i svim oblastima francuske (od blage Azurne Obale pa sve do snežnih vrhova Alpa, prolazeći preko divljih obala Bretanje) kao i razumevanje kulture, mentaliteta i umeća življenja na francuski način. Francuski će Vam isto tako biti koristan pri poseti Afrike, Švajcarske, Kanade, Monaka, Sejšela …
 
7. Jezik za medjunarodne odnose
Francuski je istovremeno radni jezik i jedan je od dva službena jezika u Ujedinjenim Nacijama, Unesku, NATO-u, Evropskoj Uniji, Medjunarodnom Olimpijskom Komitetu, Medjunarodnom Crvenom Krstu. Francuski je zvanični jezik u više pravnih medjunarodnih institucija. Njegovo poznavanje je neophodno ukoliko planirate karijeru u medjunarodnim organizacijama.
 
8. Prozor u svet
Posle engleskog i nemačkog, francuski je treći jezik korišćen na internetu ispred španskog. Razumevanje francuskog Vam omogućava drugačiji pogled na svet komuniciranjem sa frankofonim osobamana na svim kontinentima i informisanjem preko poznatih medjunarodnih medija na francuskom (TV5, France 24, Internacionalni Radio Francuske).
 
 
9. Jezik koji služi za razmišljanje i za debatu
Francuski je analitični jezik koji struktuira misao i razvija kritički duh. To je jezik velikih filozofa (Dekarta, Sartra i Derida) i renomiranih naučnika (Pjera i Marije Kiri, Pastera, Žorža Šarpaka…) Učenjem francuskog jezika, dete se takodje uči da argumentuje i prikazuje različite tačke gledišta što je od velike koristi u kasnijim diskusijama i pregovorima.
 
10. Jezik «Svetlosti»
Francuski jezik je nosilac univerzalističkih ideala filozofa iz veka « Svetlosti » koji su doprineli širenju ideje o ljudskim pravima.
 
11. Francuski jezik je prijatan za učenje
Suprotno predrasudama, francuski jezik nije težak za učenje. To je jezik koji zahteva odredjenu preciznost ali zato njegovo bogatstvo omogućava izražavanje mnoštva nijansi, i već posle nekoliko časova može se već komunicirati na francuskom. Na samom početku učenja francuskog jezika u školama nude se mnogobrojne zabavne metode. Učenici ga vole jer je on nežan, melodičan i romantičan jezik.
 
12. Jezik koji će vam pomoći da naučite druge strane jezike
Učenje francuskog će Vam pomoći da naučite druge strane jezike, naročito romanske (španski, italijanski, portugalski, rumunski) ali i engleski, jer je francuski dao 50% osnove rečnika savremenom engleskom jeziku.
 
13. Kvalitetno predavanje jezika
Profesori francuskog jezika su poznati po svojoj dinamici, maštovitosti i svojoj zahtevnosti. S obzirom na reputaciju francuskog jezika, učenici su često motivisani i dobrog nivoa znanja. Francuska redovno učestvuje u stalnom obučavanju profesora francuskog jezika u inostranstvu kako bi prenošenje znanja uvek bilo na zavidnom nivou.
 
14. Stvaralački jezik
Francuski jezik se često upotrebljava u pozorištu. Profesori pripremaju, sa svojim učenicima, predstave na francuskom jeziku za učešće na frankofonim pozorišnim festivalima. Učenje francuskog jezika pomaže deci da se izraze i da imaju samopouzdanja pred drugima. Učenici takodje uče francuski kroz neiscrpan repertoar pesama iz prošlih i današnjih vremena.
 
15. Mnogobrojne mogućnosti razmene
Učenici mogu stupiti u kontakt sa svojim frankofonim vršnjacima. Mogućnosti razmene su mnogobrojne, bilo dopisivanjem poštom bilo internetom. Različiti načini boravka u francuskoj pružaju posetiocima mogućnost sticanja bogatih iskustava. Hiljade bratimljenja postoje izmedju francuskih ustanova i škola iz celog sveta, što omogućava da se neprekidno uspostavljaju veze sa prvom svetskom obrazovnom mrežom.
 
16. Jedinstven način podučavanja francuskog u inostranstvu
430 francuskih školskih ustanova u 130 zemalja imaju više od 235 000 učenika medju kojima je 56 % stranih učenika što čini jedinstvenost mreže francuskih škola u inostranstvu.
 
17. promovisanje jezičke raznovrsnosti
Govoriti francuski značajno doprinosi zaštiti jezičke raznovrsnosti u svetu kao i izbegavanju isključive generalizacije samo jednog jezika u globalizovanom svetu.