МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНФОРМАТИКУ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5. РАЗРЕД

ПРОГРАМ СКРЕЧ - online

ПРИРУЧНИК ЗА СКРЕЧ

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА 6. РАЗРЕД

ПРОГРАМ ПАЈТОН - online

Анкета за ученике:

ИНТЕРНЕТ