Организација рада

Школски календар значајних активности у школи за школску 2022/23. годину
Активност Време реализације
- Пријем првака 01.09.2022.год.
- Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.09. 2022. год.
- Трка за срећније детињство октобар 2022. год.
- Дечја недеља „ Светски дан детета“ октобар 2022. год.
- Светски дан здраве хране 16.10.2022. год.
- Месец борбе против болести зависности новембар 2022. год.
- Међународни дан за толеранцију 16.11.2022. год.
- Светски дан борбе против СИДЕ 01. 12. 2022. год.
- Прослава Нове године–чајанка 31.12.2022.год.
-Обележавање Међународног дана смеха 09.01.2023.год.
- Прослава Светог Саве 27.01.2023. год.
- Прослава Дана школе 18.04. 2023.год.
- Дан планете Земље 22.04. 2023.год.
- Светски дан заштите животне средине 5.6. 2023.год.
- Подела сведочанстава 28.06. 2023.год.
- Прослава матуре јун 2023.год.
- Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете новембар - мај
- Регионални Сајам образовања       aприл 2023.
- Извођење екскурзије април/јун 2022.год.
- Посета ученика Културном центру током године
- Посета Завичајном музеју током године
-Обележавање 8. марта 8. март 2023. године
- Посета ЗОО врту, Аква парку, Музеју воштаних фигура током године
- Аутодан Септембар, октобар
- Вече страних језика током године
- Посете установама и институцијама током године
- Хуманитарне акције током године
- Изложба и продаја ученичких радова током године
- Сакупљање и продаја секундарних сировина током године
  -Сарадња са школом ,,11.мај“ током године

Школски календар значајних активности у школи за школску 2021/22. годину
Активност Време реализације
- Пријем првака 01.09.2021.год.
- Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.09. 2021. год.
- Трка за срећније детињство октобар 2021. год.
- Дечја недеља „ Светски дан детета“ октобар 2021. год.
- Вукови зналци- Квизотека, ОШ,,Вук Караџић“ Ћуприја 1.недеља новембра
- Светски дан здраве хране 16.10.2021. год.
- Месец борбе против болести зависности новембар 2021. год.
- Међународни дан за толеранцију 16.11.2021. год.
- Светски дан борбе против СИДЕ 01. 12. 2021. год.
- Прослава Нове године–чајанка 31.12.2021.год.
-Обележавање Међународног дана смеха 09.01.2022.год.
- Прослава Светог Саве 27.01.2022. год.
- Прослава Дана школе 18.04. 2022.год.
- Дан планете Земље 22.04. 2022.год.
- Светски дан заштите животне средине 05.06. 2022.год.
- Подела сведочанстава 28.06. 2022.год.
- Прослава матуре јун 2022.год.
- Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете новембар - мај
- Регионални Сајам образовања април
- Извођење екскурзије април/мај 2022.год.
- Посета ученика Културном центру током године
- Посета Завичајном музеју током године
-Обележавање 8. Марта 08. март 2022.године
- Посета ЗОО врту,Аква парку, Музеју воштаних фигура током године
- Аутодан август,септембар
- Вече страних језика током године
- Посете установама и институцијама током године
- Хуманитарне акције током године
- Изложба и продаја ученичких радова током године
- Сакупљање и продаја секундарних сировина током године
-Сарадња са школом ,,11.мај“ током године

Табеларни преглед бројног стања ученика Бројно стање ученика по одељењима – школска 2021/2022.
 
Разред М Ж Број ученика Одељењски старешина
први-Мајур 7 10 17 Мирослава Михајловић
први- Главинци 1 1 2 Сања Ивковић Јевтић
први - Коларе 1 3 4 Љиљана Стевановић
први- Драгошевац / 1 1 Гордана Марковић
први- Медојевац / / / Радивоје Стаменковић
УКУПНО 9 15 24  
други- Мајур 6 9 15 Маја Мићовић
други- Главинци 2 2 4 Мара Огњановић
други- Коларе 2 1 3 Бојана Петровић
други- Драгошевац / / / Гордана Мaрковић
други-Медојевац / 1 1 Радивоје Стаменковић
УКУПНО 10 13 23  
трећи- Мајур 12 4 16 Ружица Стојановић Ђорђевић
трећи -Главинци / 3 3 Сања Ивковић Јевтић
трећи- Коларе 2 2 4 Љиљана Стевановић
трећи- Драгошевац 1 1 2 Гордана Мaрковић
трећи- Медојевац / / / Радивоје Стаменковић
УКУПНО 15 10 25  
четврти- Мајур 8 10 18 Весна Рупник
четврти-Главинци 1 1 2 Мара Огњановић
четврти- Коларе 2 2 4 Бојана Петровић
четврти- Драгошевац / 2 2 Гордана Мaрковић
четврти- Медојевац / / / Радивоје Стаменковић
УКУПНО 11 15 26  
УКУПНО ОД 1-4 РАЗРЕДА 45 53 98  
пети- Мајур 4 13 17 Сања Симоновић
пети- Коларе 4 6 10 Ивана Јаковљевић
УКУПНО 8 19 27  
шести- Мајур 11 3 14 Марија Милосављевић
шести- Коларе 1 10 11 Биљана Ђокић
УКУПНО 12 13 25  
 

седми- Мајур 10 8 18 Јелена Гавриловић Миликић
седми- Коларе 6 4 10 Марија Ристић
УКУПНО 16 12 28  
осми- Мајур 12 9 21 Тамара Ивановић
осми- Коларе 3 1 4 Мила Нешић
УКУПНО 15 10 25  
УКУПНО ОД 5-8 р 51 54 105  
УКУПНО 96 107 203  


 
Табеларни приказ бројног стања ученика на почетку 2021/2022. годину
 

Осморазредна школа у Мајуру
разред I II III IV V1 VI1 VII1 VIII1
бр. уч. 17 15 16 18 17 14 18 21
свега 17 15 16 18 17 14 18 21
укупно ученика I- IV: 66укупно ученика V-VIII:70           укупно ученика I -VIII:136
Број чистих одељења: 8
Осморазредна школа у Колару
разред I и III II и IV V2 VI2 VII2 VIII2
бр. уч. 4 4 3 4 10 11 10 4
свега 8 7 10 11 10 4
укупно ученика I- IV: 15укупно ученика V- VIII: 35           укупно ученика: 50
Бројодељења: 6      Број комбинованиходељења:2      Број чистих одељења: 4
Четвороразредна школа у Главинцима
разред I и III II и IV        
бр. уч. 2 3 4 2        
свега 5 6        
укупно ученикаI-IV: 11
Број комбинованих одељења: 2
Четвороразредна школа у Драгошевцу
разред I иIII II и IV        
бр. уч. 1 2 / 2        
свега 3 2        
укупно ученикаI-IV: 5
Неподељена школа.
Школа у Медојевцу
разред II          
бр. уч. 1              
свега 1          
укупно ученика I-IV: 1
Број чистих одељења: 1
Укупно ученика: I-VIII: 203
 
                               
 
 
Укупан број некомбинованих одељења:
13 Укупан број комбинованих одељења: 4

Неподељена школа у Драгошевцу.

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВИКЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА - млађи разреди

РАСПОРЕД ЧАСОВА - старији разреди