Организација рада

Школски календар значајних активности у школи за школску 2023/24. годину
Активност Време реализације
 Пријем првака 01.09.2023.год.
 Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.09. 2023. год.
 Трка за срећније детињство октобар 2023. год.
 Дечија недеља „ Велико срце деце Србије“ октобар 2023. год.
 Светски дан здраве хране 16.10.2023. год.
 Месец борбе против болести зависности новембар 2023. год.
 Европски дан науке 7.11.2023. год.
 Међународни дан за толеранцију 16.11.2023. год.
 Светски дан права детета 20.11.2023.год.
 Светски дан борбе против СИДЕ 01. 12. 2023. год.
 Међународни дан солидарности 20.12.2023.год.
 Прослава Нове године 31.12.2023.год.
 Прослава Светог Саве 27.01.2024. год.
 Светски дан енергетске ефикасности 5.3.2024.год.
 Међународни дан жена 8. 3. 2024. године
 Прослава Дана школе 18.04. 2024.год.
 Дан планете Земље 22.04. 2024.год.
 Светски дан књиге 23.4.2024.год.
 Регионални Сајам образовања aприл 2023.
 Међународни дан породице 15.5.2024. год.
 Светски дан заштите животне средине 5.6. 2024.год.
 Подела сведочанстава 28.06. 2024.год.
 Прослава матуре јун 2024.год.
Такмичења из наставних области изводе се према календару  Министарства просвете новембар - мај
 Извођење екскурзије април/јун 2024.год.
 Посета ученика Културном центру током године
 Посета Завичајном музеју током године
 Посета ЗОО врту, Аква парку, Музеју воштаних фигура током године
 Аутодан септембар, октобар
 Вече страних језика током године
 Посете установама и институцијама током године
 Хуманитарне акције током године
 Изложба и продаја ученичких радова током године
 Сакупљање и продаја секундарних сировина током године
 Сарадња са школом ,,11.мај“ током године

Школски календар значајних активности у школи за школску 2022/23. годину
Активност Време реализације
- Пријем првака 01.09.2022.год.
- Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.09. 2022. год.
- Трка за срећније детињство октобар 2022. год.
- Дечја недеља „ Светски дан детета“ октобар 2022. год.
- Светски дан здраве хране 16.10.2022. год.
- Месец борбе против болести зависности новембар 2022. год.
- Међународни дан за толеранцију 16.11.2022. год.
- Светски дан борбе против СИДЕ 01. 12. 2022. год.
- Прослава Нове године–чајанка 31.12.2022.год.
-Обележавање Међународног дана смеха 09.01.2023.год.
- Прослава Светог Саве 27.01.2023. год.
- Прослава Дана школе 18.04. 2023.год.
- Дан планете Земље 22.04. 2023.год.
- Светски дан заштите животне средине 5.6. 2023.год.
- Подела сведочанстава 28.06. 2023.год.
- Прослава матуре јун 2023.год.
- Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете новембар - мај
- Регионални Сајам образовања       aприл 2023.
- Извођење екскурзије април/јун 2022.год.
- Посета ученика Културном центру током године
- Посета Завичајном музеју током године
-Обележавање 8. марта 8. март 2023. године
- Посета ЗОО врту, Аква парку, Музеју воштаних фигура током године
- Аутодан Септембар, октобар
- Вече страних језика током године
- Посете установама и институцијама током године
- Хуманитарне акције током године
- Изложба и продаја ученичких радова током године
- Сакупљање и продаја секундарних сировина током године
  -Сарадња са школом ,,11.мај“ током године

Школски календар значајних активности у школи за школску 2021/22. годину
Активност Време реализације
- Пријем првака 01.09.2021.год.
- Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.09. 2021. год.
- Трка за срећније детињство октобар 2021. год.
- Дечја недеља „ Светски дан детета“ октобар 2021. год.
- Вукови зналци- Квизотека, ОШ,,Вук Караџић“ Ћуприја 1.недеља новембра
- Светски дан здраве хране 16.10.2021. год.
- Месец борбе против болести зависности новембар 2021. год.
- Међународни дан за толеранцију 16.11.2021. год.
- Светски дан борбе против СИДЕ 01. 12. 2021. год.
- Прослава Нове године–чајанка 31.12.2021.год.
-Обележавање Међународног дана смеха 09.01.2022.год.
- Прослава Светог Саве 27.01.2022. год.
- Прослава Дана школе 18.04. 2022.год.
- Дан планете Земље 22.04. 2022.год.
- Светски дан заштите животне средине 05.06. 2022.год.
- Подела сведочанстава 28.06. 2022.год.
- Прослава матуре јун 2022.год.
- Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете новембар - мај
- Регионални Сајам образовања април
- Извођење екскурзије април/мај 2022.год.
- Посета ученика Културном центру током године
- Посета Завичајном музеју током године
-Обележавање 8. Марта 08. март 2022.године
- Посета ЗОО врту,Аква парку, Музеју воштаних фигура током године
- Аутодан август,септембар
- Вече страних језика током године
- Посете установама и институцијама током године
- Хуманитарне акције током године
- Изложба и продаја ученичких радова током године
- Сакупљање и продаја секундарних сировина током године
-Сарадња са школом ,,11.мај“ током године

Табеларни преглед бројног стања ученика Бројно стање ученика по одељењима – школска 2021/2022.
 
Разред М Ж Број ученика Одељењски старешина
први-Мајур 7 10 17 Мирослава Михајловић
први- Главинци 1 1 2 Сања Ивковић Јевтић
први - Коларе 1 3 4 Љиљана Стевановић
први- Драгошевац / 1 1 Гордана Марковић
први- Медојевац / / / Радивоје Стаменковић
УКУПНО 9 15 24  
други- Мајур 6 9 15 Маја Мићовић
други- Главинци 2 2 4 Мара Огњановић
други- Коларе 2 1 3 Бојана Петровић
други- Драгошевац / / / Гордана Мaрковић
други-Медојевац / 1 1 Радивоје Стаменковић
УКУПНО 10 13 23  
трећи- Мајур 12 4 16 Ружица Стојановић Ђорђевић
трећи -Главинци / 3 3 Сања Ивковић Јевтић
трећи- Коларе 2 2 4 Љиљана Стевановић
трећи- Драгошевац 1 1 2 Гордана Мaрковић
трећи- Медојевац / / / Радивоје Стаменковић
УКУПНО 15 10 25  
четврти- Мајур 8 10 18 Весна Рупник
четврти-Главинци 1 1 2 Мара Огњановић
четврти- Коларе 2 2 4 Бојана Петровић
четврти- Драгошевац / 2 2 Гордана Мaрковић
четврти- Медојевац / / / Радивоје Стаменковић
УКУПНО 11 15 26  
УКУПНО ОД 1-4 РАЗРЕДА 45 53 98  
пети- Мајур 4 13 17 Сања Симоновић
пети- Коларе 4 6 10 Ивана Јаковљевић
УКУПНО 8 19 27  
шести- Мајур 11 3 14 Марија Милосављевић
шести- Коларе 1 10 11 Биљана Ђокић
УКУПНО 12 13 25  
 

седми- Мајур 10 8 18 Јелена Гавриловић Миликић
седми- Коларе 6 4 10 Марија Ристић
УКУПНО 16 12 28  
осми- Мајур 12 9 21 Тамара Ивановић
осми- Коларе 3 1 4 Мила Нешић
УКУПНО 15 10 25  
УКУПНО ОД 5-8 р 51 54 105  
УКУПНО 96 107 203  


 
Табеларни приказ бројног стања ученика на почетку 2021/2022. годину
 

Осморазредна школа у Мајуру
разред I II III IV V1 VI1 VII1 VIII1
бр. уч. 17 15 16 18 17 14 18 21
свега 17 15 16 18 17 14 18 21
укупно ученика I- IV: 66укупно ученика V-VIII:70           укупно ученика I -VIII:136
Број чистих одељења: 8
Осморазредна школа у Колару
разред I и III II и IV V2 VI2 VII2 VIII2
бр. уч. 4 4 3 4 10 11 10 4
свега 8 7 10 11 10 4
укупно ученика I- IV: 15укупно ученика V- VIII: 35           укупно ученика: 50
Бројодељења: 6      Број комбинованиходељења:2      Број чистих одељења: 4
Четвороразредна школа у Главинцима
разред I и III II и IV        
бр. уч. 2 3 4 2        
свега 5 6        
укупно ученикаI-IV: 11
Број комбинованих одељења: 2
Четвороразредна школа у Драгошевцу
разред I иIII II и IV        
бр. уч. 1 2 / 2        
свега 3 2        
укупно ученикаI-IV: 5
Неподељена школа.
Школа у Медојевцу
разред II          
бр. уч. 1              
свега 1          
укупно ученика I-IV: 1
Број чистих одељења: 1
Укупно ученика: I-VIII: 203
 
                               
 
 
Укупан број некомбинованих одељења:
13 Укупан број комбинованих одељења: 4

Неподељена школа у Драгошевцу.

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВИКЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА - млађи разреди

РАСПОРЕД ЧАСОВА - старији разреди