Распоред школског звона

Матична школа са радом почиње у 08.00 у преподневној смени, а подручна одељења преподне почињу са радом од 07.30. Поподневна смена за старије разреде у матичној школи почиње у 13.00, а млађи разреди поподне крећу са наставом у 14:00. Јутарње прихватање ученика млађих разреда разреда, а по потреби и ученика осталих разреда, почиње у 07.30 сати. Главни дежурни наставник и остали дежурни наставници, одређени распоредом часова, дежурају од 07.30 сати на улазним вратима у преподневној смени у матичној школи, а у осталим објектима дежурство почиње у 07.00 сати. Ученици са својим стварима у школском дворишту чекају улазак у школу.

Главни дежурни наставник и остали дежурни наставници, одређени распоредом часова, дежурају од 12.30 сати на улазним вратима у поподневној смени у матичној школи за старије разреде, док дежурни наставници за млађе разреде дежурају од 13.30 сати. У школи у Колару поподневно дежурство почиње у 13.00 сати за млађе разреде. Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона (ритам радног дана школе):

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – МАЈУР
МАЈУР - матична школа
 
Настава се изводи у 2 смене преподневној и поподневној. Смене старијих и млађих разреда смењују се недељно. Ваннаставне активности остварују се између смена.
 
 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 1-4.РАЗРЕДА
 
1.ЧАС 08:00 – 08:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 08:50 – 09:35
 
ОДМОР 20 МИНУТА
 
3.ЧАС 10:00 – 10:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 10:50-11:35
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
5.ЧАС 11:40-12:25
 
ОДМОР 10 МИНУТА
 
6.ЧАС 12:35-13:20

ПOПОДНЕВНА СМЕНА 1-4.РАЗРЕДА
 
1.ЧАС 14:00 – 14:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 14:50 – 15:35
 
ОДМОР 20 МИНУТА
 
3.ЧАС 16:00 – 16:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 16:50-17:35
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
5.ЧАС 17:40-18:25
 
ОДМОР 10 МИНУТА
 
6.ЧАС 18:35-19:20
 

 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 5-8. РАЗРЕД

1.ЧАС 08:00 – 08:45

ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 08:50 – 09:35
 
ОДМОР 20 МИНУТА
 
3.ЧАС 10:00 – 10:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 10:50-11:35
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
5.ЧАС 11:40-12:25
 
ОДМОР 10 МИНУТА
 
6.ЧАС 12:35-13:20
 
одмор 5 минута
 
7.ЧАС 13:25-14:10

 
ПOПОДНЕВНА СМЕНА 5-8.РАЗРЕДА
 
1.ЧАС 13:00 – 13:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 13:50 – 14:35
 
ОДМОР 20 МИНУТА
 
3.ЧАС 15:00 – 15:45
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 15:50-16:35
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
5.ЧАС 16:40-17:25
 
ОДМОР 10 МИНУТА
 
6.ЧАС 17:35-18:20
 
одмор 5 минута
 
7.ЧАС 18:25-19:10
 

КОЛАРЕ
Настава се изводи у 2 смене: преподневној и поподневној. Распоред смена је исти, односно за ученике старијих разреда настава се изводи преподне, а за ученике млађих разреда поподне.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – КОЛАРЕ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 5-8. РАЗРЕД

1.ЧАС 07:30 – 08:15

ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 08:20 – 09:05
 
ОДМОР 20 МИНУТА
 
3.ЧАС 09:30 – 10:15
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 10:20 – 11:05
 
ОДМОР 10 МИНУТА
 
5.ЧАС 11:15 – 12:00
 
одмор 5 минута
 
6.ЧАС 12:05 – 12:50
 
одмор 5 минута
 
7. ЧАС 12:55 – 13:40

 
ПОПОДНЕВНА СМЕНА 1-4. РАЗРЕД

1.ЧАС 13:45 – 14:30

ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 14:35 – 15:20
 
ОДМОР 20 МИНУТА
 
3.ЧАС 15:45 – 16:30
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4. ЧАС 16:35 – 17:20
 
одмор 5 минута
 
5. ЧАС 17:25 – 18:10
 
одмор 5 минута
 
6. ЧАС 18:15 – 19:00подручно одељење у Главинцима     

  ПРЕ ПОДНЕ
(од 1 – 4. разреда)
1. ЧАС 8:00 – 8:45
2. ЧАС 8:50 – 9:35
3. ЧАС 10:00 – 10:45
4. ЧАС 10:50 – 11:35
5. ЧАС 11:45 – 12:30
6. ЧАС 12:35 – 13:20
подручна одељења у Драгошевцу и Медојевцу

  ПРЕ ПОДНЕ
(од 1 – 4. разреда)
1. ЧАС 7:30 – 8:15
2. ЧАС 8:20 – 9:05
3. ЧАС 9:30 – 10:15
4. ЧАС 10:20 – 11:05
5. ЧАС 11:15 – 12:00
6. ЧАС 12:05 – 12:50