СТОП насиљу

Видео обука о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањеПРАВИЛНИК о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривањеРЕСУРСИ - Примена Правилника о протоколу поступања установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ПАМЕТНО И БЕЗБЕДНО НА ИНТЕРНЕТУ-
корисне информације за родитеље и ученике 

(клик на слику)