ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

 ОНЛАЈН ОБУКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

(КЛИК НА ЛИНК)


1."Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?"

на овој обуци упознаћете се са основним процедурама које треба да примењујете уколико имате сазнање за насиље у школама. Осим процедура и законских обавеза, обука садржи примере и корисне савете за све родитеље.

Насиље у школама је проблем који дотиче све три групе актера подједнако – децу, запослене и родитеље.

Стекните проверена и важна знања на нашој платформи уз обуке које су персонализоване и интерактивне. Лекције су концизне, са гејмификованим проверама знања и наш тим се побринуо да усвајање савета и знања буде интересантно и ефикасно. Ове важне теме можете усвајати кроз приступачну форму, игре и ранг-листе.

Ваше је само да почнете.

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.
 

2. "Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?"- на овој обуци упознаћете сe са корисним саветима које треба да примењујете како ваше деце не би постало мета насиља, али и конкретним корацима уколико имате сазнање за насиље у школи. 

Сви имамо заједнички циљ, да изградимо безбедно и подстицајно окружење и да бисмо то постигли, неопходна је сарадња и ангажовање све три групе – деце, родитеља и запослених.

Ово је обука која ће родитељима помоћи у томе, а знање ћете усвајати на једноставан, интерактиван и интересантан начин! Почните обуку и уверите се да је Чувам те право место за све родитеље.

 

*Након завршене обуке доступан је за преузимање бесплатан персонализован сертификат.


 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ
Бесплатни уџбеници за ученике основне школе у школској 2019/2020. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за школску 2019/2020. годину.


Ученици основних школа који су обухваћени пројектом:

 • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи).
  Као доказ о испуњености услова доставља се Школи решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану.
  Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).
  Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.
  Као доказ о испуњености услова доставља се Школи потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (основна школа, средња школа, факултет) за свако дете, осим ако су и истој основној школи, јер Школа поседује податке о наведеним ученицима.