ЗапослениДиректорка школе: Верица Ивановић Јовановић
                

Педагог школе: Марина Минић


Библиотекар школе: Милица Биорац


Секретар школе: Радица Вукићевић


Административни радник школе: Бојана Тасић

Наставно особље:

Учитељи:

Мајур:


 Драгана Васиљевић Гетић


Мирослава Михајловић


Маја Мићовић


Ружица Стојановић Ђорђевић

Коларе:


Бојана Петровић


Љиљана Стевановић

Главинци:


Мара Огњановић


Сања Ивковић

Драгошевац:


 Гордана Марковић

Медојевац:

Радивоје Стаменковић

Наставници:


Јелена Гавриловић Миликић - српски језик и књижевност
 

Ивана Јаковљевић - српски језик и књижевност


Марија Милосављевић - математика
 

Марија Ристић - математика


Тамара Ивановић - енглески језик


Бојана Цоцић - енглески језик

 
Биљана Ђокић - француски језик


Марија Алексић  - физика, техника и технологија


Јагода Ристић - хемија


Ивана Цоцић - биологија


Стефан Сретеновић - историја


Радица Јовановић - хемија


Маријана Цветковић - географија

Ана Аиро - географија


Мила Нешић - информатика и рачунарство, техника и технологија

Сенка Томић - музичка култура


Младен Ристановић - верска настава


Јована Здравковић - ликовна култура


Маја Ј. Кнежевић - физичко и здравствено васпитање, изабрани спорт


Марина Димитријевић Дејковић - изабрани спорт

Ненаставно особље:

Мајур:


Драгица ПетровићАна Радосављевић


Славица Миљковић


Мирослав Петровић


Главинци:


Биљана Милојевић

Коларе:


Жаклина Вучић


Јасмина Спасић

Драгошевац:


Марија Спасић

Медојевац:


Моника Марковић