Математичко такмичење "Мислиша"

Данас се у нашој школи одржава математичко такмичење "Мислиша". Циљ овог такмичења је популарисање математике, подстицање интересовања што већег броја ученика за математику, мотивисање ученика да математику уче са задовољством кроз решавање лепих и занимљивих задатака, развијање логичко-комбинаторних способности ученика, ширење математичке културе код младих, подстицање ученика на дубље усвајање садржаја школске математике и мотивисање за учешће на другим такмичењима. Свим ученицима желимо пуно успеха у решавању задатака!