Предузетништво и Професионалана оријентација

Ове школске године ученици одељења 8-1 имају нову слободну наставну активност – ПРЕДУЗЕТНИШТВО коју са њима реализује наставница Тамара Ивановић. Часу предузетништва који је одржан 28.10. у школи у Мајуру присуствовала је и наставница Марија Милосављевић са својим одељењем 7-1 у оквиру Професионалне оријентације коју са њима реализује на часовима одељењског старешине. Овај заједнички час имао је за циљ да све ученике повеже и боље упозна са разним успешним предузетницима наше земље и тиме им отвори видике у свет рада и избора будућих образовних правила и занимања.