Новости

Школска слава Свети Сава

Датум: 27. Januar 2021 07:34 Категорија: НовостиПрочитај

ДОПИС МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ ПОВОДОМ САВИНДАНА, ШКОЛСКЕ 2020/2021.

Датум: 26. Januar 2021 18:05 Категорија: НовостиПрочитај

Превенција и борба против трговине људима у Србији

Датум: 21. Januar 2021 09:55 Категорија: Новости

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта Превенција и борба против трговине људима у Србији“, у сарадњи са Саветом Европе, покренуло је активности на превенцији и  сузбијању  трговине људима а нарочито деце.
Линкови ка корисним материјалимa:

  •  „Приручник за образовни систем заштита ученика од трговине људима“ -
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/Prirucnik-Zastita-ucenika-od-trgovine-ljudima-Protected-002-1.pdf
  • „Иза екрана: Анализа злоупотреба жртава трговине људима у дигиталном окружењу„ -
http://www.atina.org.rs/sites/default/files/Iza%20ekrana%20Analiza%20zloupotreba%20%C5%BErtava%20trgovine%20ljudima%20u%20digitalnom%20okru%C5%BEenju.pdf

Прочитај

Распоред наставе за основну школу (18.01-24.01.2021.)

Датум: 17. Januar 2021 13:58 Категорија: Новости

Прочитај

Календар такмичења и смотри 2020/2021.

Датум: 15. Januar 2021 15:46 Категорија: НовостиПрочитај

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ

Датум: 31. Decembar 2020 16:12 Категорија: Новости

Прочитај

Међународни дан људских права

Датум: 10. Decembar 2020 16:32 Категорија: Новости


Данас је Међународни дан људских права који се сваке године током последњих седам деценија обележава 10. децембра.
Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је овај дан за Дан људских права 1950. године, како би скренула пажњу „народа света” на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права.
Декларација по први пут у историји човечанстава прописује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света.
„Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима” одређује први члан Декларације.
Људска права су основна права која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус.
У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, међународним уговорима и законима.

Прочитај

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Датум: 04. Decembar 2020 14:08 Категорија: Новости


Поштовани родитељи и ученици,
С обзиром да је Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да је календар образовно-васпитног рада основних школа усклађен са истом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика, ОШ „Радислав Никчевић” као и остале школе добила је Упутство за организацију рада и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.
Овим упутством наложено је да се сви облици наставе и учења, за ученике од петог до осмог разреда, од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе на даљину.
Школа овим моделом наставе обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и стандарда постигнућа, односно стандарда квалификација, коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије и Јавног медијског сервиса РТС.
Наша школа радиће коришћењем платформе Едмодо као изабраног система за управљање учењем заједно са алатима који обезбеђују комуникацију наставника и ученика.
По потреби настава на даљину реализује се и путем видео-конференцијских алата (Google Meet). Улога родитеља и ученика је да у организацији образовно-васпитног рада путем наставе на даљину активно и одговорно учествују у комуникацији са одељенским старешинама и осталим наставницима.
Настава се одвија по распореду. Наставници ће се обраћати ученицима оним данима када имају часове у том одељењу, постављати материјале, комуницирати и упућивати их у поступке за рад.
Директор и стручни сарадници пратиће наставу, њено континуирано одржавање и квалитет, а наставници и разредне старешине благовремено ће обавештавати ученике и родитеље о организацији наставе и другим обавезама.
Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима и активностима тј. на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета.
При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током наставе по основном моделу, тако и током наставе на даљину. Узимаће се у обзир и показане активности у раду и вежбању, као и редовност у изради домаћих задатака и показана одговорност у раду током наставе на даљину.
Закључна оцена ће, у складу са Правилником о оцењивању, бити јавна и образложена.
Изузетно, уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
Уколико ученик нема оцене, јер из оправданих разлога није могао одговарати (болест, изолација,…), може бити неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту ће се посебно испланирати рад са овом категоријом ученика.
У евиденцији присуства ученика евидентираће се они ученици који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.
За ученике који немају техничке могућности за праћење наставе школа ће бити отворена, моћи ће да користе опрему школе уз поштoвање свих епидемиолошких мера.
Разлози за овакав рад проћи ће, а остаће стечена знања и зато Вас молимо да одговорно и савесно приступимо квалитетној организацији наставног процеса, која је од заједничког интереса за све учеснике, а посебно за ученике.

Директор школе
Верица Ивановић Јовановић

Прочитај

Измењени календар васпитно – образовног рада за школску 2020/2021. годину

Датум: 03. Decembar 2020 18:44 Категорија: Новости

Прочитај

НОВЕ МЕРЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА ШКОЛЕ

Датум: 03. Decembar 2020 18:37 Категорија: НовостиПрочитај