УГЛЕДНИ ЧАС ХЕМИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ

Датум: 04. Maj 2017 11:35 Категорија: Новости

У среду 03.05.2017.године одржан је угледни - сараднички час хемије и географије са ученицима 8-1 разреда. Реализатори часа су наставница хемије Јагода Ристић и наставница географије Маријана Цветковић. Тема је била „УГЉЕНИ ХИДРАТИ“, а циљ часа утврђивање знања о угљеним хидратима и производњи шећера у Србији. Жеља наставника била је да се оствари корелација између географије и хемије кроз  функционално повезивање и усклађивање наставних садржаја и различитих активности који су сличне или се међусобно допуњују. То значи, да познавање наставне материје једног предмета помаже и доприноси квалитетнијем усвајању наставних садржаја другог предмета. Добро осмишљене корелативне активности интегришу садржаје различитих области и подручја, при чему ученици стичу целовита, трајна и суштинска знања. Наставне активности се прожимају, преплићу и допуњују, тако да се њиховом потпуном реализацијом остварују наставни циљеви две или више наставних области. На тај начин се стичу активна и трајна знања која су практично примењива у разним областима.