Супрервизијски семинар активног учења

Датум: 24. Decembar 2014 09:57 Категорија: Новости

Одржан 6 и 7.12.2014.године
Образовање наставника,едукација, за њихову професионалну делатност,од огромног је значаја.Овај семинар је образовање за нов, другачији начин рада, за нову технологију и од кључног је значаја у наставничкој професији. Супервизијски семинар у трајању од два дана  односио се на конкретне и ефикасне начине да децу покренемо, заинтересујемо и активирамо.
Наставници су на претходном семинару добили задатак да осмисле сценарио, наставне ситуације које треба да покрену ученике на мисаону активност која ће водити ка реализацији образовног циља. Једна од значјних активности током семинара је посматрање видео записа часа и његова анализа  и дискусија након анализе. Овај семинар је изазов за наставнике да даље раде на себи и сопствени наставни рад промене и модернизују.