ETWINNING НАГРАДЕ - ЕВРОПСКЕ ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА

Датум: 30. Oktobar 2020 11:39 Категорија: Достигнућа

Маријана Цветковић, Ружица Стојановић Ђорђевић и ученици млађих и старијих разреда, су у току школске 2019/2020. године учествовали у eTwinning пројектима: „Културно-историјско наслеђе мога града / Cultural & historical heritage of my town“ , „Recycling in the world" Dünyada geri dönüşüm“, " Azbuka/abeceda živog sveta / Alphabet of the living world" и "Dan vrabaca/ Sparrows Day" за које су награђени ознакама квалитета на националном и европском нивоу. 
Рад наших ученика, наставника и школе признати су на највишем европском нивоу.