План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

Датум: 24. Avgust 2020 17:39 Категорија: Новости

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио
План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности,
ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу,
који је саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и
представља полазну основу за планирање, организацију и реализацију наставе.
(клик на слику)