Конкурс за упис у средње школе 2020/2021 и сви важни датуми

Датум: 26. Maj 2020 19:07 Категорија: Новости

У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Србији
за школску 2020/2021. годину објављен је преглед свих образовних профила,
по подручјима рада и трајању образовања,
као и број места у средњим стручним школама и гимназијама чији је оснивач Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.