Истраживачки рад – српски језик

Датум: 06. Mart 2018 23:56 Категорија: Достигнућа

Наставни план српског језика подразумева да се ученици упознају и са читањем легенди, табела, дијаграма, графикона, као и са представљањем различитих података на један од тих начина. Како би се ученици оспособили да самостално изразе различите врсте података на један од понуђених начина, наставница српског језика Јелена Гавриловић Миликић предложила је ученицима да спроведу истраживање на слободне теме и да резултате истог представе једним од понуђених начина.

Ученици 7/1 из Мајура, подељени у 3 групе, спровели су двонедељно истраживање; свака група истраживање је спровела на узорку од 100 испитаника. Анкетирани су ученици од 5. до 8. разреда ОШ „ Радислав Никчевић“ у Мајуру, као и мештани Мајура.
   Прва група испитивала је коју врсту музике слушају њихови вршњаци; понуђено је да одаберу поп, реп, фолк и народну музику. 55% испитаника од 5. до 8. разреда определило се за поп, 15 % за реп, 20 %, за фолк, а 10% за народну. Та група је истраживала и којим од спортова се ученици највише баве. Од четири понуђена спорта  ( фудбал, кошарка, одбојка, карате) највећи број испитаника је изабрао фудбал, чак 50 %, а најмањи број се определио за карате, свега 5 %.
   Друга група испитивала је мештане Мајура о томе када су последњи пут били у иностранству. Ове године ( 2017)  је одговорило 45,5 %, а пре више од 10 година, 7,4%. Чак 19% процената испитаника никада није било у иностранству. На питање ове групе колико сати дневно гледају телевизију, испитаници су у највећем броју одговорили више од  четири сата дневно, њих 36,3 %, мање од једног сата 21, 4%, око два сата 23,9 %, док је 18, 1 % испитаника рекао да не гледа телевизију.
   Трећа група испитивала је у коју сврху се користи интернет међу мештанима и ученицима. Највећи број испитаника, њих 40%, интернет користи за друштвене мреже, за играње игрица га користи 24, 67% испитаника, за претраживања 24 %, док 11,33 % испитаника не користи интернет.
    За посебну похвалу је креативност и умеће ученика у избору питања која су постављана испитаницима; због тога се ово истраживање и његови резултати могу мерити са мањом социолошком студијом. Наставница српског језика Јелена Гавриловић Миликић није имала учешћа у истраживању, већ је с позиције координатора надгледала рад ученика. Успех ученика је тиме још већи због чега је наставница посебно поносна на њих.
    Ова наставна јединица у корелацији је са градивом математике, физике, хемије, географије, историје, информатике и рачунарства, па ће искуство и знања која су током овог истраживачког рада стекли ученицима бити драгоцени у даљем учењу.