ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ


Задужења наставника у ваннаставним активностима

1. Рецитаторска секција за старије разреде: Коларе-Васка Петровић, Мајур-Јелена Гавриловић Миликић, за млађе разреде у Мајуру- Мирјанаа Мијушковић
2. Драмска секција за млађе разреде у Мајуру: Бојан Цветкоић
3. Млади математичари:Марија Милосављевић ,Марија Ристић
5. Секција љубитеља страног језика: Биљана Ђокић,Тамара Ивановић и Бојана Цоцић
6. Млади историчари: Владимир Орбовић
7. Ликовна секција за старије разреда: Горан Јовановић ,за млађе разреде-Мирослава Михајловић
8. Еколошка секција: Ивана Цоцић
9. Спортска секција: Топлица Андрејић и Марина Димитријевић Дејковић
10. Грађевинска и саобраћајна секција: Лазар Лукић
11. Музичка секција млађих разреда у Мајуру : Весна Рупник
12. Драмска секција 5-8. разреда: Јелена Гавриловић Миликић
13. Новинарска-фото секција 5-8.разреда: Јелена Гавриловић Миликић

      База успешних примера ваннаставних активности,
настала је на основу изабраних радова, које су школе и домови ученика
из целе Србије, предали на Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања,
а који је био отворен од октобра 2017. до краја јануара 2018. године.
У Базу доступну на сајту ЗУОВ-а уврштен је и наш рад под називом:
"ЧУВАМО ОД ЗАБОРАВА"