ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ


Задужења наставника у ваннаставним активностима

1. Рецитаторска секција за старије разреде: Коларе-Васка Петровић, Мајур-Јелена Гавриловић Миликић, за млађе разреде у Мајуру- Мирјанаа Мијушковић
2. Драмска секција за млађе разреде у Мајуру: Бојан Цветкоић
3. Млади математичари:Марија Милосављевић ,Марија Ристић
5. Секција љубитеља страног језика: Биљана Ђокић,Тамара Ивановић и Бојана Цоцић
6. Млади историчари: Владимир Орбовић
7. Ликовна секција за старије разреда: Горан Јовановић ,за млађе разреде-Мирослава Михајловић
8. Еколошка секција: Ивана Цоцић
9. Спортска секција: Топлица Андрејић и Марина Димитријевић Дејковић
10. Грађевинска и саобраћајна секција: Лазар Лукић
11. Музичка секција млађих разреда у Мајуру : Весна Рупник
12. Драмска секција 5-8. разреда: Јелена Гавриловић Миликић
13. Новинарска-фото секција 5-8.разреда: Јелена Гавриловић Миликић

      ПРЕЗЕНТАЦИЈА - ЧУВАМО ОД ЗАБОРАВА - ОТВОРИ

https://www.youtube.com/watch?v=IE3Ngj2zmHM

 
https://www.youtube.com/watch?v=e_qCtWOzhw4
 
https://www.youtube.com/watch?v=ijKyXT0bfwo
 
https://www.youtube.com/watch?v=hX3rBQY2G8s
 
https://www.youtube.com/watch?v=lIXG4tEcfQE
 
https://www.youtube.com/watch?v=hbTN93fX_sc

https://www.youtube.com/watch?v=Kl2R46ZWjzk