Реч по реч

ХАРИЗМА-  (од грчке речи која значи дар) – означава особину људи да поседују јак шарм и привлачну личност, јаку способност убеђивања и неприсилног усмеравања разговора у смеру који они желе.ЕНТУЗИЈАЗАМ- реч грчког порекла која означава полет, усхићеност, занос, одушевљење и страсну занесеност неком идејом, идеалом. Отуда ентузијаста означава човека одушевљеног неком идејом, човека претерано преданог неком послу, идеји. Одушевљење које гаји ентузијаста одликује се потпуним одсуством материјалистичког мотива.


ФИЛАНТРОПреч грчког порекла
( дословно значи човекољубац) која означава човека који воли људе,
човека спремног да помогне другом,
да из љубави према људима чини добра дела за њих
.  

ЕМПАТИЈАреч грчког порекла
( дословно значи уживљавање) која означава способност да се емоционално разуме шта други човек осећа и доживљава;
стављање у туђу позицију и доживљавање туђих осећаја.