Реч по реч

 
ШКОЛА- ова реч је у наш језик дошла из латинског језика у коме је означавала ,,училиште”. Пре тога, реч су стари Римљани преузели од Грка, а у старом грчком језику је ова реч првобитно означавала доколицу, беспослицу, одмор, забаву.
 
У почетку је школа у Грчкој била место где су се окупљала беспослена деца робовласника како би заједнички проводили време у игри и забави. Посебна пажња се посвећивала телесном вежбању - гимнастици. Упрво по томе је једна врста школе, која и данас постоји, добила име гимназија.

Агресија - води порекло од латинске речи и значи напад. Агресија као главни мотив има потребу да се добитак другог минимализује. Агресивни људи желе да спрече победу другог по цену сопственог пораза. Агресивно понашање ( било да је агресија исказана речима, поступцима или да представља неизречено, већ прикривено и смишљено наношење штете другоме) највише штете доноси ономе ко се агресивно понаша. Најбољи начин да се агресија победи је да се негује сарадња са другим људима,  да се у другим људима виде савезници, а не противници, да се негује алтруизам.
П.С. У вези с алтруизмом можете прочитати библијску причу о Добром Самарићанину из Јеванђеља по Луки.

ЛАПИДАРАН - води порекло од латинске речи и значи урезан у камену,  сажет, збијен, језгровит, кратак.Пример лапидарног текста - Ватикански музеј
Анимозитет - води порекло од латинске речи и означава негативно, непријатељско расположење према некоме или нечему, зловољу, срџбу, огорчење, мржњу, љутњу, бес, одбојност.Луцидан - води порекло од латинске речи која у основи значи светлост. Реч луцидно се користи као придев који треба да означи нешто што је јасно, умно и чисто. Када за неког човека кажемо да је луцидан то значи да је он бистар, проницљив, оштроуман, разборит.
Коресподенција- потиче од латинске речи која значи одговор на писмо, писање писама, преписка, дописивање... Коресподент је лице које води преписку, које прима-шаље писма, које се дописује са неким.
Основне врсте коресподенције јесу: приватна, пословна, службена. Без обзира о ком виду коресподенције се ради, веома је важно познавање чистог књижевног језика, без употребе жаргонске терминологије, као и познавање правописних правила.
Космополит - води порекло из грчког језика од речи космос, што значи свет и речи политес у значењу грађанин. Космополит је назив за грађанина света, односно особу која цео свет сматра својом отаџбином, а све људе својим суграђанима и браћом. Космополите су мишљења да су сви људи, пре свега, грађани света, а не припадници различитих групација попут локалних, регионалних, националних и других заједница.
Aсертиван - потиче од енглеске речи и означава онога ко је упоран, самопоуздан, самоуверен, самосвестан. Асертивност представља изражавање властитих мисли, осећања, уверења без тежњи ка доминацији, понижавању или деградирању другог; самопоштовање и поштовање других по принципу - ЈА сам вредна особа, ТИ си вредна особа. Асертивна особа поштује мишљења других, али не мора нужно да се слаже са њима. Асертивне особе имају самозаштитно понашање - чувају своје достојанство у ситуацијама када постоји опасност да буду изманипулисане, злоупотребљене или искоришћене.

ПЛАГИЈАТ - води порекло од латинске речи која дословно значи отети. У савременом језику тај појам означава књижевну крађу, преписивање туђих дела, преписивање туђих песама или композиција.


Претенциозан - потиче од француске речи у значењу уображен, умишљен... Реч је о људима који прецењују себе, па тако чине неке ставри којима нису дорасли. Када за неког човека кажемо да је претенциозан, то значи да он умишљено креће да ради неке ствари не схватајући да за њих није довољно добар.


Конфузан -  потиче од латинске речи која значи збркан. Конфузан је придев који се користи када је одређена особа збркана, спетљана. Конфузна особа је сметена, те због тога ни сама не зна шта говори.Дигресија – води порекло од латинске речи – означава одступање, удаљавање од предмета ( на пример, у говору). У епици дигресија је удаљавање од основног тока збивања тако што се излагање прекида описом неког предмета, догађаја или особе.ПАТЕТИКА, ПАТЕТИЧАН - (води порекло од грчке речи) – означава особу која је страсна ( на грчком patos значи страст), која је осећајна, дирљива, достојанствена, свечана, она која изазива узвишена осећања, узбудљива… Међутим, у енглеском језику придев pathetic има сасвим супротно значење – јадно ( бедно). Зато се у свакодневном говору ова реч, најчешће, не користи у изворном, позитивном значењу, већ као пренаглашено исказивање емоција, као емотивно претеривање које прераста у кич ( лажно страстан, лажно осећајан, лажно достојанствен, лажно дирљив…).
 

АМБИВАЛЕНТАН - (кованица од две латинске речи – ambo, што значи обоје и глагола valere, што значи вредети) – означава да у једној личности истовремено постоје сасвим супротна осећања ( љубав-мржња, побуна-потчињавање), тежње, ставови у односу према некој особи, објекту, предмету идеји…

ТРАНСПАРЕНТНО -  (од латинске речи која значи прозирност) – означава оно што је видљиво, јасно, прозирно, провидно. У друштвеном и политичком животу ова реч значи да су информације о раду појединих државних органа или институција доступне широј јавности, да су подаци о активностима појединаца у оквиру друштвених и политичких органа видљиве и доступне најширем кругу људи.
ХАРИЗМА -  (од грчке речи која значи дар) – означава особину људи да поседују јак шарм и привлачну личност, јаку способност убеђивања и неприсилног усмеравања разговора у смеру који они желе.ЕНТУЗИЈАЗАМ - реч грчког порекла која означава полет, усхићеност, занос, одушевљење и страсну занесеност неком идејом, идеалом. Отуда ентузијаста означава човека одушевљеног неком идејом, човека претерано преданог неком послу, идеји. Одушевљење које гаји ентузијаста одликује се потпуним одсуством материјалистичког мотива.


ФИЛАНТРОП    реч грчког порекла
( дословно значи човекољубац) која означава човека који воли људе,
човека спремног да помогне другом,
да из љубави према људима чини добра дела за њих
.  

ЕМПАТИЈА    реч грчког порекла
( дословно значи уживљавање) која означава способност да се емоционално разуме шта други човек осећа и доживљава;
стављање у туђу позицију и доживљавање туђих осећаја.