Реч по речПретенциозан - потиче од француске речи у значењу уображен, умишљен... Реч је о људима који прецењују себе, па тако чине неке ставри којима нису дорасли. Када за неког човека кажемо да је претенциозан, то значи да он умишљено креће да ради неке ствари не схватајући да за њих није довољно добар.


Конфузан -  потиче од латинске речи која значи збркан. Конфузан је придев који се користи када је одређена особа збркана, спетљана. Конфузна особа је сметена, те због тога ни сама не зна шта говори.Дигресија – води порекло од латинске речи – означава одступање, удаљавање од предмета ( на пример, у говору). У епици дигресија је удаљавање од основног тока збивања тако што се излагање прекида описом неког предмета, догађаја или особе.ПАТЕТИКА, ПАТЕТИЧАН - (води порекло од грчке речи) – означава особу која је страсна ( на грчком patos значи страст), која је осећајна, дирљива, достојанствена, свечана, она која изазива узвишена осећања, узбудљива… Међутим, у енглеском језику придев pathetic има сасвим супротно значење – јадно ( бедно). Зато се у свакодневном говору ова реч, најчешће, не користи у изворном, позитивном значењу, већ као пренаглашено исказивање емоција, као емотивно претеривање које прераста у кич ( лажно страстан, лажно осећајан, лажно достојанствен, лажно дирљив…).
 

АМБИВАЛЕНТАН - (кованица од две латинске речи – ambo, што значи обоје и глагола valere, што значи вредети) – означава да у једној личности истовремено постоје сасвим супротна осећања ( љубав-мржња, побуна-потчињавање), тежње, ставови у односу према некој особи, објекту, предмету идеји…

ТРАНСПАРЕНТНО -  (од латинске речи која значи прозирност) – означава оно што је видљиво, јасно, прозирно, провидно. У друштвеном и политичком животу ова реч значи да су информације о раду појединих државних органа или институција доступне широј јавности, да су подаци о активностима појединаца у оквиру друштвених и политичких органа видљиве и доступне најширем кругу људи.
ХАРИЗМА -  (од грчке речи која значи дар) – означава особину људи да поседују јак шарм и привлачну личност, јаку способност убеђивања и неприсилног усмеравања разговора у смеру који они желе.ЕНТУЗИЈАЗАМ - реч грчког порекла која означава полет, усхићеност, занос, одушевљење и страсну занесеност неком идејом, идеалом. Отуда ентузијаста означава човека одушевљеног неком идејом, човека претерано преданог неком послу, идеји. Одушевљење које гаји ентузијаста одликује се потпуним одсуством материјалистичког мотива.


ФИЛАНТРОП    реч грчког порекла
( дословно значи човекољубац) која означава човека који воли људе,
човека спремног да помогне другом,
да из љубави према људима чини добра дела за њих
.  

ЕМПАТИЈА    реч грчког порекла
( дословно значи уживљавање) која означава способност да се емоционално разуме шта други човек осећа и доживљава;
стављање у туђу позицију и доживљавање туђих осећаја.