РАСПОРЕД ЧАСОВА - МЛАЂИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ – МАЈУР
 
I I РАЗРЕД
МИРОСЛАВА МИХАЈЛОВИЋ

 
ПОНЕДЕЉАК
српски језик математика  
свет око нас
 
физичко васпитање
 
Народна традиција
 
УТОРАК
 
Математика
Српски језик музичка култура Енглески језик веронаука
 
СРЕДА
 
 
српски језик
математика  
свет око нас
 
физичко
васпитање
ЧОС
 
ЧЕТВРТАК
 
Математика
 
српски језик
 
физичко
васпитање
 
Енглески језик
Слободне активности
 
ПЕТАК
 
 
српски језик
 
математика
ликовна култура
 
ликовна култура
 
 
Чувари природе
 
 
III РАЗРЕД
         МИРЈАНА МИЈУШКОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
математика
 
српски језик
 
Природа и друштво
 
физичко васпитање  
народна традиција
 
УТОРАК
 
српски језик
 
 
енглески језик
 
грађанско-верска настава
 
математика
Допунска настава
 
СРЕДА
 
 
математика
 
српски језик
Природа и друштво
 
физичко васпитање слободне активности
 
ЧЕТВРТАК
 
српски језик
 
 
енглески језик
 
математика
ликовна  култура
 
ликовна култура
 
 
ПЕТАК
 
математика
 
 
српски језик
музичка култура  
физичко васпитање
 
ЧОС
 
 
IV РАЗРЕД
БОЈАН ЦВЕТКОВИЋ
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
 
српски језик
 
 
математика
 
 
природа и друштво
 
 
физичко васпитање
 
ЧОС
 
 
УТОРАК
 
Енглески језик
 
 
ГВ/веронаука
 
математика
 
српски језик
 
Народна традиција
 
 
СРЕДА
 
српски језик
 
математика
природа и друштво
 
физичко васпитање слободне активности
 
ЧЕТВРТАК
 
Енглески језик
 
математика
српски језик музичка култура физичко васпитање
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
математика
 
 
Ликовна култура
 
Ликовна култура
Допунска-додатна настава
 
 
 
I  РАЗРЕД
ВЕСНА РУПНИК
ПОНЕДЕЉАК српски језик математика Свет око нас физичко васпитање Пројектна настава
УТОРАК математика српски језик енглески језик
 
ГВ/веронаука допунска настава
СРЕДА српски језик математика Свет око нас физичко васпитање слободне активности
ЧЕТВРТАК математика српски језик енглески језик ликовна култура
 
 
ПЕТАК српски језик
 
математика
 
музичка култура физичко васпитање ЧОС
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ – КОЛАРЕ
I  РАЗРЕД
БОЈАНА ПЕТРОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
математика
 
 
српски језик
 
 
физичко васпитање
 
ЧОС
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
свет око нас
 
музичка култура  
слободне активности
 
СРЕДА
 
српски језик
 
 
 
математика
 
 
ликовна култура
физичко васпитање допунска настава
 
ЧЕТВРТАК
енглески језик
 
 
математика
 
 
свет око нас
 
српски језик
 
Пројектна настава
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
верска настава
 
математика
физичко васпитање  
 
 
III РАЗРЕД
БОЈАНА ПЕТРОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески
језик
 
математика
српски језик
 
 
физичко васпитање
 
ЧОС
 
УТОРАК
 
 
математика
 
српски језик
природа и друштво музичка култура слободне активности
 
СРЕДА
 
српски језик
 
 
математика ликовна култура
 
физичко васпитање допунска
 
ЧЕТВРТАК
енглески
језик
 
математика
 
 
природа и друштва
српски језик народна традиција
 
ПЕТАК
 
 
српски
 
верска настава
 
математика физичко васпитање ликовна култура
 
 
II РАЗРЕД
ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
математика
 
енглески језик
 
 
српски језик
 
физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
српски језик
 
математика
 
свет око нас
 
 
ликовна култура
 
слободне активности
 
СРЕДА
 
 
математика
 
српски језик
 
народна традиција
 
физичко васпитање
 
 
 
ЧЕТВРТАК
верска настава српски језик математика свет око нас Ликовна култура
 
ПЕТАК
 
математика
 
српски језик
 
 
музичка култура
физичко васпитање ЧОС
 
I V РАЗРЕД
 ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
 
српски језик
 
 
енглески језик
 
математика физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика
 
 
српски језик
ликовна култура
 
природа и друштво слободне активности
 
СРЕДА
 
српски језик математика природа и друштво физичко васпитање.  
 
ЧЕТВРТАК
 
верска настава
 
математика
 
српски језик природа и друштво Од играчке до рачунара
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
музичка култура физичко васпитање чос
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ- ГЛАВИНЦИ
 
РУЖИЦА СТОЈАНОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ
I  РАЗРЕД
 
  Понедељак Уторак       Среда Четвртак    Петак  
 
11. Српски језик Математика Српски језик
 
Математика Српски језик
 
22. Математика Српски језик Енглески језик
 
Српски језик Математика
 
33. Свет око нас Физичко и здравствено васпитање Математика
 
Свет око нас Верска наст.
44. Музичка култ Ликовна култура Енглески језик Пројектна настава Физичко и здравствено васпитање
55.   Допунска настава   Слободне активности Чос
66.          
 
                                        I I РАЗРЕД
 
  Понедељак Уторак  Среда   Четвртак  Петак  
 
11. Српски језик Математика Српски језик
 
Математика Српски језик
 
22. Математика Српски језик. Енглески језик
 
Српски језик Математика
 
33. свет око нас
 
Физичко васп. Математика
 
свет око нас
 
Верска наст.
 
44. Музичка култ Ликовна култ. Енглески језик
 
Чувари природе Физичко васп.
55. Физичко васп. Ликовна култ   Слободне акт. Чос
66.   допунска настава      
 
 
 
 
 
 
МАРИНА КРСТИЋ
I I I РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
музичка култура
 
Природа и друштво
физичко васпитање
 
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура
 
ликовна култура
 
 
физичко васп
.
 
СРЕДА
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
допунска наст.
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
 
Природа и др.
народна традиција
 
 
Слободне активности
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
 
ГВ
 
физичко васп чос
 
 
МАРИНА КРСТИЋ
I V РАЗРЕД
                                                                                                                  
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
музичка култура
Природа и друштво физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура
 
 
ликовна култура
 
 
физичко васп
.
 
СРЕДА
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
допунска наст.
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
 
Природа и др.
народна традиција Слободне активности
 
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
 
верска наст
 
физичко васп  
чос
 
 
 
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ- ДРАГОШЕВАЦ
 
ГОРДАНА МАРКОВИЋ
I РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
математика
 
српски језик
свет око нас музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
српски језик
 
математика
 
ликовна култура
Допунска настава физичко васпитање
 
СРЕДА
 
математика
 
српски језик
 
свет око нас
верска настава физичко васпитање
 
ЧЕТВРТАК
 
српски језик
 
математика
Пројектна настава Слободне активности  
 
 
ПЕТАК
 
енглески језик
 
енглески језик
 
српски језик
 
математика
 
 
ЧОС
 
 
ГОРДАНА МАРКОВИЋ
III РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
математика
 
српски језик
 
природа и друштво
музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
српски језик
 
математика
ликовна култура ликовна култура физичко васпитање
 
СРЕДА
 
математика
 
српски језик
природа и друштво
 
верска настава физичко васпитање
 
ЧЕТВРТАК
 
 
српски језик
 
математика
 
народна традиција
 
слободне активности
 
 
 
 
ПЕТАК
 
енглески језик
 
енглески језик
 
српски језик
 
математика
 
ЧОС
 
 
МАРА ОГЊАНОВИЋ
I I РАЗРЕД
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик математика свет око нас музичка култура Физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика српски језик ликовна култура ликовна култура чос
 
СРЕДА
 
српски језик математика свет око нас Физичко васпитање верска настава
 
ЧЕТВРТАК
 
математика српски језик народна традиција Физичко васпитање слободне активности
 
ПЕТАК
 
српски језик енглески
језик
математика енглески
језик
допунска настава
 
 
МАРА ОГЊАНОВИЋ
IV РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
Природа и друштво
музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
математика
 
српски језик
ликовна култура ликовна култура чос
 
СРЕДА
 
српски језик
 
математика
 
Природа и друштво
 
физичко васпитање
 
верска настава
 
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
 
Чувари природе
 
физичко васпитање
 
слободне активности
 
ПЕТАК
 
српски језик
енглески
језик
 
математика
енглески
језик
 
 
Допунска настава
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ  РАЗРЕДЕ- МЕДОЈЕВАЦ
 
РАДИВОЈЕ СТАМЕНКОВИЋ
2. РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК српски језик математика енглески
језик
физичко васпитање енглески језик
УТОРАК математика српски језик свет око нас ликовна култура ликовна култура
СРЕДА  
српски језик
верска настава математика свет око нас  
физичко васпитање
ЧЕТВРТАК  
математика
 
српски језик
музичка култура од играчке до рачунара слободне активности
ПЕТАК српски језик математика физичко васпитање
 
чос  
 
 
 
 
РАДИВОЈЕ СТАМЕНКОВИЋ
4. РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК
 
 
математика српски језик енглески
језик
физичко васпитање енглески језик
УТОРАК српски језик математика природа и друштво ликовна култура ликовна култура
 
СРЕДА математика верска настава српски језик природа и друштво  
физичко васпитање
 
ЧЕТВРТАК
 
 
српски језик математика музичка култура чувари природе слободне активности
ПЕТАК
 
 
математика српски језик физичко васпитање чос