РАСПОРЕД ЧАСОВА - МЛАЂИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ – МАЈУР

I РАЗРЕД
БОЈАН ЦВЕТКОВИЋ
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
 
српски језик
 
 
математика
 
СОН
физичко и здртавствено васпитање  
ЧОС
 
 
УТОРАК
 
Енглески језик
 
 
ГВ/веронаука
 
математика
 
српски језик
 
Пројектна настава
 
 
СРЕДА
 
српски језик
 
математика
СОН физичко и здртавствено васпитање Ваннаставне активности
 
ЧЕТВРТАК
 
Енглески језик
 
математика
српски језик музичка култура Допунска
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
математика
 
 
Ликовна култура
физичко и здртавствено васпитање  
 
I I  РАЗРЕД
ВЕСНА РУПНИК
ПОНЕДЕЉАК српски језик математика Свет око нас физичко и здртавствено васпитање Пројектна настава
УТОРАК математика српски језик енглески језик
 
ГВ/веронаука допунска настава
СРЕДА српски језик математика Свет око нас физичко васпитање Ваннаставне активности
ЧЕТВРТАК математика српски језик енглески језик ликовна култура
 
ликовна култура
ПЕТАК српски језик
 
математика
 
музичка култура физичко васпитање ЧОС
 
I I I РАЗРЕД
МИРОСЛАВА МИХАЈЛОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
српски језик математика  
Природа и друштво
 
физичко васпитање
 
Народна традиција
 
УТОРАК
Веронаука/ грађанско
 
Српски језик Математика Енглески језик Допунска настава
 
СРЕДА
 
 
српски језик
математика  
Природа и друштво
 
физичко
васпитање
ЧОС
 
ЧЕТВРТАК
 
Математика
 
српски језик
 
музичка култура
 
 
Енглески језик
физичко
васпитање
 
ПЕТАК
 
 
српски језик
 
математика
ликовна култура
 
ликовна култура
 
Слободне активности
 
IV РАЗРЕД
         МИРЈАНА МИЈУШКОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
Природа и друштво
 
физичко васпитање  
народна традиција
 
УТОРАК
 
математика
 
 
енглески језик
 
грађанско-верска настава
 
српски језик
Допунска настава
 
СРЕДА
 
 
српски језик
 
математика
Природа и друштво
 
физичко васпитање ЧОС
 
ЧЕТВРТАК
 
математика
 
енглески језик
 
српски језик
 
музичка култура
 
физичко васпитање
 
 
ПЕТАК
 
математика
 
 
српски језик
ликовна  култура ликовна култура
 
слободне активности
 
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ – КОЛАРЕ
 
I РАЗРЕД
ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
 
математика
 
физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
српски језик
 
математика
 
свет око нас
 
 
Пројектна настава
 
Ваннаставне активности
 
СРЕДА
 
 
математика
 
верска настава
 
српски језик
 
физичко васпитање
 
 
 
ЧЕТВРТАК
српски језик математика Ликовна култура музичка култура  
 
ПЕТАК
 
математика
 
српски језик
 
 
свет око нас
физичко васпитање чос
 
II  РАЗРЕД
БОЈАНА ПЕТРОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
математика
 
 
српски језик
 
 
ликовна култура
 
физичко и здравствено васпитање
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
свет око нас
 
Пројектна настава Ваннаставне активности
 
СРЕДА
 
верска настава
 
 
 
српски језик
 
математика
 
ликовна култура физичко и здравствено васпитање
 
ЧЕТВРТАК
енглески језик
 
 
математика
 
српски језик
 
 
свет око нас
 
допунска настава
 
ПЕТАК
српски језик
 
математика музичка култура физичко васпитање ЧОС
III  РАЗРЕД
 ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
 
математика
 
енглески језик
 
 
српски језик
 
физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика
 
 
српски језик
 
ликовна култура
 
ликовна култура слободне активности
 
СРЕДА
 
 
српски језик
 
верска настава
 
 
математика
физичко васпитање. Допунска настава
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
природа и друштво музичка култура Народна традиција
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
природа и друштво физичко васпитање ЧОС
 
IV РАЗРЕД
БОЈАНА ПЕТРОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
енглески
језик
 
математика
 
српски језик
 
природа и друштво физичко васпитање  
 
УТОРАК
 
 
математика
српски језик
 
ликовна култура ликовна култура
 
слободне активности  
 
СРЕДА
 
верска настава
 
српски језик
 
математика природа и друштва физичко васпитање Допунска
 
ЧЕТВРТАК
енглески
језик
 
математика
 
српски језик
 
народна традиција Додатна настава  
 
ПЕТАК
 
 
српски језик
 
математика
 
музичка култура
физичко васпитање ЧОС  
               
 
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ- ГЛАВИНЦИ
 
РУЖИЦА СТОЈАНОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ
I  РАЗРЕД
  Понедељак Уторак       Среда Четвртак    Петак  
 
11. Српски језик Математика Српски језик
 
Математика Српски језик
 
22. Математика Српски језик Енглески језик
 
Српски језик Математика
 
33. Свет око нас Физичко и здравствено васпитање Математика
 
Свет око нас Верска наст.
44. Музичка култ Ликовна култура Енглески језик Пројектна настава Физичко и здравствено васпитање
55. Физичко и здравствено васпитање Допунска настава   Ваннаставне активности Чос
 
I I I РАЗРЕД
  Понедељак Уторак  Среда   Четвртак  Петак  
 
11. Српски језик Математика Српски језик
 
Математика Српски језик
 
22. Математика Српски језик. Енглески језик
 
Српски језик Математика
 
33. свет око нас
 
Физичко васп. Математика
 
свет око нас
 
Верска наст./ГВ
 
44. Музичка култ Ликовна култ. Енглески језик
 
Слободне акт. Физичко васп.
55. Физичко васп. Ликовна култ   Народна традиција Чос
66.   допунска настава      
 
 
ДАНИЈЕЛА ПЕТКОВИЋ
 
I I РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
Свет око нас
 
музичка култура
физичко и здравстевно васпитање
 
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура
 
ликовна култура
 
 
Физичко и здравствено васп
.
 
СРЕДА
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
допунска наст.
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
 
Свет око нас
Пројектна настава  
Ваннаставне активности
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
 
Верска настава
 
Физичко и здравствено васп чос
 
I V РАЗРЕД 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
музичка култура
Природа и друштво физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура
 
 
ликовна култура
 
 
физичко васп
.
 
СРЕДА
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
допунска наст.
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
 
Природа и др.
народна традиција Слободне активности
 
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
 
верска наст
 
физичко васп  
чос
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ- ДРАГОШЕВАЦ
ГОРДАНА МАРКОВИЋ
 
II РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
свет око нас музичка култура Физичко и здравствено васп
 
УТОРАК
 
математика
 
 
српски језик
 
ликовна култура
ликовна култура Физичко и здравствено васп
 
СРЕДА
српски језик
 
математика
 
 
свет око нас
верска настава Физичко и здравствено васп
 
ЧЕТВРТАК
математика
 
 
српски језик
Ваннаставне активности Пројектна настава  
Допунска настава
 
ПЕТАК
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
 
ЧОС
 
 
IV РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
природа и друштво
музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
математика
 
српски језик
ликовна култура ликовна култура физичко васпитање
 
СРЕДА
српски језик
 
 
математика
природа и друштво
 
верска настава физичко васпитање
 
ЧЕТВРТАК
 
математика
 
 
српски језик
 
народна традиција
 
слободне активности
 
Допунска настава
 
 
ПЕТАК
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
ЧОС
 
МАРА ОГЊАНОВИЋ
 
I  РАЗРЕД
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Српски језик Математика Српски  језик Математика Српски језик
Математика Српски језик Математика Српски  језик Енглески језик
Свет око нас Ликовна култура Свет око нас Физичко и здравствено вас. Математика
Музичко кул. Допунска Верска настава Ваннаставне  активности Енглески језик
Физичко и здравствено вас. Пројектна настава Физичко и здравствено вас.   ЧОС
 
I I I РАЗРЕД
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
Српски  језик Математика Српски језик Математика Српски језик
Математика Српски језик Математика Српски језик  Енглески језик
Природа и др. Ликовна култ. Природа и др. Физичко васпи.  Математика
Музичка кул. Ликовна култ. Верска  настав. Народна  традиција Енглески језик
Физичко васпи. Слободне активности Физичко васпи. Допунска ЧОС
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ  РАЗРЕДЕ- МЕДОЈЕВАЦ
РАДИВОЈЕ СТАМЕНКОВИЋ
 
I I I РАЗРЕД
ПОНЕДЕЉАК српски језик математика енглески
језик
физичко васпитање енглески језик
УТОРАК математика српски језик Природа и друштво ликовна култура ликовна култура
СРЕДА  
српски језик
математика Природа и друштво физичко васпитање ГВ
ЧЕТВРТАК  
математика
 
српски језик
музичка култура Народна традиција слободне активности
ПЕТАК српски језик математика физичко васпитање
 
чос Допунска настава