РАСПОРЕД ЧАСОВА - МЛАЂИ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ – МАЈУР
 
I РАЗРЕД
МИРОСЛАВА МИХАЈЛОВИЋ

 
ПОНЕДЕЉАК
српски језик математика  
свет око нас
 
физичко васпитање
 
Народна традиција
 
УТОРАК
 
математика
Српски језик музичка култура Енглески језик веронаука
 
СРЕДА
 
 
српски језик
математика  
свет око нас
 
музичка култура
 
ЧОС
 
ЧЕТВРТАК
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура  
Енглески језик
Слободне активности
 
ПЕТАК
 
 
српски језик
 
математика
 
физичко васпитање
Чувари природе  
 
 
II РАЗРЕД
         МИРЈАНА МИЈУШКОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
свет око нас
 
физичко васпитање  
ЧОС
 
УТОРАК
 
енглески језик
 
 
грађанско-верска настава
 
математика
 
српски језик
народна традиција
 
СРЕДА
 
 
српски језик
 
математика
 
свет око нас
 
физичко васпитање слободне активности
 
ЧЕТВРТАК
 
енглески језик
 
математика
 
српски језик
 
музичка култура  
физичко васпитање
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
математика
 
ликовна култура
ликовна  култура  
 
 
III РАЗРЕД
БОЈАН ЦВЕТКОВИЋ
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
 
српски језик
 
 
математика
 
 
природа и друштво
 
 
физичко васпитање
 
ЧОС
 
 
УТОРАК
 
Енглески језик
 
 
ГВ/веронаука
 
математика
 
српски језик
 
Народна традиција
 
 
СРЕДА
 
српски језик
 
математика
природа и друштво
 
физичко васпитање слободне активности
 
ЧЕТВРТАК
 
Енглески језик
 
математика
српски језик музичка култура физичко васпитање
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
математика
 
 
Ликовна култура
 
Ликовна култура
 
 
 
 
IV  РАЗРЕД
ВЕСНА РУПНИК
ПОНЕДЕЉАК српски језик математика природа и друштво физичко васпитање чувари природе
УТОРАК математика српски језик енглески језик
 
ГВ/веронаука допунска настава
СРЕДА српски језик математика природа и друштво физичко васпитање слободне активности
ЧЕТВРТАК математика српски језик ликовна култура ликовна култура
 
енглески језик
ПЕТАК српски језик
 
математика
 
музичка култура физичко васпитање ЧОС
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ – КОЛАРЕ
I I  РАЗРЕД
БОЈАНА ПЕТРОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
математика
 
 
српски језик
 
 
физичко васпитање
 
ЧОС
 
УТОРАК
 
српски језик
 
математика
 
Од играчке до рачунара
ликовна култура  
слободне активности
 
СРЕДА
 
верска настава
 
 
српски језик
свет око нас
 
физичко васпитање  
 
 
ЧЕТВРТАК
енглески језик
 
 
математика
 
 
српски језик
 
ликовна култура музичка култура
 
ПЕТАК
 
Верска настава
 
 
Српски језик
 
Математика
 
Од играчке до рачунара Физичко васпитање допунска
 
IV РАЗРЕД
БОЈАНА ПЕТРОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески
језик
 
математика
српски језик
 
 
физичко васпитање
 
ЧОС
 
УТОРАК
 
 
српски језик
 
математика
ликовна култура
 
природа и друштва слободне активности
 
СРЕДА
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура физичко васпитање  
 
ЧЕТВРТАК
енглески
језик
 
 
математика
 
 
српски језик
природа и друштво музичка култура
 
ПЕТАК
 
верска настава
 
српски
 
математика народна традиција  
физичко васпитање
 
I РАЗРЕД
ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
математика
 
енглески језик
 
 
српски језик
 
физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
српски језик
 
математика
 
свет око нас
 
 
ликовна култура
 
слободне активности
 
СРЕДА
 
 
математика
 
верска настава
 
српски језик
 
народна традиција
физичко васпитање
 
 
ЧЕТВРТАК
српски језик математика свет око нас    
 
ПЕТАК
 
математика
 
српски језик
 
 
музичка култура
физичко васпитање ЧОС
 
I I I РАЗРЕД
 ЉИЉАНА СТЕВАНОВИЋ
 
ПОНЕДЕЉАК
 
енглески језик
 
 
српски језик
 
 
математика
физичко васпитање  
 
УТОРАК
 
математика
 
 
српски језик
ликовна култура
 
природа и друштво слободне активности
 
СРЕДА
 
српски језик верска настава
 
математика од играчке до рачунара физичко васпитање.
 
ЧЕТВРТАК
 
математика
 
српски језик ликовна култ. природа и друштво  
 
ПЕТАК
 
српски језик
 
 
математика
музичка култура физичко васпитање чос
 
 
 
 
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ- ГЛАВИНЦИ
 
 
РУЖИЦА СТОЈАНОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ
I  РАЗРЕД
 
  Понедељак Уторак       Среда Четвртак    Петак  
 
11. Српски језик Математика Српски језик
 
Математика Српски језик
 
22. Математика Српски језик Енглески језик
 
Српски језик Математика
 
33. Свет око нас Ликовна култура Математика
 
Свет око нас Верска наст.
44. Музичка култ Допунска настава Енглески језик Чувари природе Физичко васп.
55. Физичко васп     Физичко васп. Слободне активности
66.       Чос  
 
                                       
 
 I I I  РАЗРЕД
 
  Понедељак Уторак  Среда   Четвртак  Петак  
 
11. Српски језик Математика Српски језик
 
Математика Српски језик
 
22. Математика Српски језик. Енглески језик
 
Српски језик Математика
 
33. Природа и др.
 
Ликовна култ. Математика
 
Природа и др. Верска наст.
 
44. Музичка култ Ликовна култ. Енглески језик
 
Народна традиција Физичко васп.
55. Физичко васп. допунска настава   Физичко васп. Слободне акт.
66.       Чос  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАРИНА КРСТИЋ
II РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
математика
 
српски језик
 
свет око нас
физичко васпитање слободне активности
 
 
УТОРАК
 
српски језик
 
математика
 
ликовна култура
 
 
музичка култура
 
физичко васп
.
 
СРЕДА
 
математика
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
допунска наст.
 
ЧЕТВРТАК
 
 
српски језик
 
математика
 
свет око нас
чувари природе  
чос
 
ПЕТАК
 
математика
 
 
српски језик
 
верска наст
 
народна традиција физичко васп
 
 
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ- ДРАГОШЕВАЦ
 
МАРА ОГЊАНОВИЋ
I РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
природа и друштво музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика
 
српски језик
 
ликовна култура
ликовна култура физичко васпитање
 
СРЕДА
 
српски језик
 
математика
природа и друштво верска настава чувари природе
 
ЧЕТВРТАК
 
математика
 
српски језик
слободне активности физичко васпитање
 
 
ЧОС
 
ПЕТАК
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
 
 
 
 
МАРА ОГЊАНОВИЋ
III РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик
 
математика
 
природа и друштво
музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
математика
 
српски језик
ликовна култура ликовна култура физичко васпитање
 
СРЕДА
 
српски језик
 
математика
природа и друштво
 
верска настава народна традиција
 
ЧЕТВРТАК
 
 
математика
 
српски језик
 
слободне активности
 
Физичко васпитање
 
ЧОС
 
 
ПЕТАК
 
енглески језик
 
српски језик
 
енглески језик
 
математика
 
 
 
ГОРДАНА МАРКОВИЋ
I I РАЗРЕД
ПОНЕДЕЉАК
 
српски језик математика свет око нас музичка култура Физичко васпитање
 
УТОРАК
 
математика српски језик Физичко васпитање ликовна култура  
 
СРЕДА
 
српски језик математика свет око нас чувари природе верска настава
 
ЧЕТВРТАК
 
математика српски језик слободне активности Физичко васпитање  
 
ПЕТАК
 
српски језик енглески
језик
математика енглески
језик
чос
 
 
ГОРДАНА МАРКОВИЋ
IV РАЗРЕД
 
 
ПОНЕДЕЉАК
 
математика
 
српски језик
 
свет око нас
 
музичка култура физичко васпитање
 
УТОРАК
 
 
српски језик
 
математика
физичко васпитање ликовна култура ликовна култура
 
СРЕДА
 
математика
 
српски језик
 
свет око нас
 
 
народна традиција
 
верска настава
 
 
ЧЕТВРТАК
 
 
српски језик
 
математика
 
слободне активности
 
физичко васпитање
 
 
 
ПЕТАК
 
математика
енглески
језик
 
српски језик
енглески
језик
 
 
чос
 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА МЛАЂЕ  РАЗРЕДЕ- МЕДОЈЕВАЦ
 
РАДИВОЈЕ СТАМЕНКОВИЋ
1. РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК српски језик математика енглески
језик
физичко васпитање енглески језик
УТОРАК математика српски језик свет око нас ликовна култура  
СРЕДА  
српски језик
верска настава математика свет око нас  
физичко васпитање
ЧЕТВРТАК  
математика
 
српски језик
музичка култура од играчке до рачунара слободне активности
ПЕТАК српски језик математика физичко васпитање
 
чос  
 
 
 
 
РАДИВОЈЕ СТАМЕНКОВИЋ
3. РАЗРЕД
 
ПОНЕДЕЉАК
 
 
математика српски језик енглески
језик
физичко васпитање енглески језик
УТОРАК српски језик математика природа и друштво ликовна култура ликовна култура
 
СРЕДА математика верска настава српски језик природа и друштво  
физичко васпитање
 
ЧЕТВРТАК
 
 
српски језик математика музичка култура чувари природе слободне активности
ПЕТАК
 
 
математика српски језик физичко васпитање чос