БРОЈНО СТАНЈЕ УЧЕНИКА 2017/18

Бројно стање ученика по одељењима – школска 2017/2018.

Разред М Ж Број ученика Одељењски старешина
први-Мајур 4 13 17 Мирослава Михајловић
први- Главинци 2 3 5 Ружица Стојановић Ђорђевић
први - Коларе 1 2 3 Љиљана Стевановић
први-  Драгошевац 1 1 2 Мара Огњановић
први-   Медојевац 1 1 2 Радивоје Стаменковић
УКУПНО 9 20 29  
други- Мајур 12 3 15 Мирјана Мијушковић
други- Главинци 1 6 7 Марина Крстић
други-  Коларе 1 6 7 Бојана Петровић
други-  Драгошевац 3 2 5 Гордана Марковић
други-Медојевац / / / /
УКУПНО 17 17 34  
трећи- Мајур 11 10 21 Бојан Цветковић
трећи -Главинци 2 / 2 Ружица Стојановић Ђорђевић
трећи-  Коларе 2 / 2 Љиљана Стевановић
трећи-  Драгошевац 4 3 7 Мара Огњановић
трећи- Медојевац / 1 1 Радивоје Стаменковић
УКУПНО 19 14 33  
четврти- Мајур 10 9 19 Весна Рупник
четврти-Главинци / / / /
четврти- Коларе 1 1 2 Бојана Петровић
четврти-  Драгошевац 3 1 4 Гордана Марковић
четврти- Медојевац / / / /
УКУПНО 14 11 25  
УКУПНО ОД 1-4 РАЗРЕДА 59 62 121  
пети- Мајур 15 6 21 Владимир Орбовић
пети- Коларе 5 8 13 Васка Петровић
УКУПНО 20 14 34  
шести- Мајур 7 10 17 Марија Милосављевић
шести- Коларе 4 5 9 Биљана Ђокић
УКУПНО 11 15 26  
седми- Мајур 11 14 25 Јелена Гавриловић Миликић  
седми- Коларе 6 4 10 Топлица Андрејић
УКУПНО 17 18 35  
осми- Мајур 16 14 30 Тамара Ивановић
осми- Коларе 10 8 18 Марија Ристић
УКУПНО 26 22 48  
УКУПНО ОД 5-8 РАЗРЕДА 74 69 143  
УКУПНО     264  
Просек     13,89  
СВЕГА- 264, М-133, Ж-131