БРОЈНО СТАНЈЕ УЧЕНИКА 2019/20.

Бројно стање ученика на почетку 2018-19. године

Осморазредна школа у Мајуру
разред I II     III IV V1   VI1   VII1    VIII1
бр. уч. 19 17 15 20 19 21 17 26
свега 19 17 15 20 19 21 17 26
укупно ученика I- IV: 71   укупно ученика    V- VIII: 83 укупно ученика I -VIII: 154
Број чистих одељења: 8                                                      
Осморазредна школа у Колару
разред I  и III II и IV V2 VI2 VII2 VIII2
бр. уч. 4 8 3 2 6 13 9 10
свега 12 5 6 13 9 10
укупно ученика I- IV: 17  укупно ученика V- VIII38   укупно ученика:
Број одељења: 6     Број комбинованих одељења: 2    Број чистих одељења: 4
Четвороразредна школа у Главинцима
разред I  и II III  и IV        
бр. уч. 2 5 8 2        
свега 7 10        
укупно ученика I- IV:            17
   Број комбинованих одељења: 2         
Четвороразредна школа у Драгошевцу
разред I  и  III II и IV        
бр. уч. 2 4 2 7        
свега 6 9        
укупно ученика I- IV:       15
 Број комбинованих одељења: 2
Школа у Медојевцу
разред           I I   и   IV          
бр. уч. 2 1            
свега 3          
укупно ученика I- IV: 3
Број комбинованих одељења: 1  
                                         
Табеларни приказ бројног стања ученика на почетку 2018/2019 године

укупно ученика I- IV: 123    укупно ученика V- VIII: 121  укупно ученика I - VIII: 244
Укупно одељења: 19     Укупно чистих одељења: 12         укупно комбинованих одељења: 7