Историја

Наставник: Владимир Орбовић

Наставник Владимир Орбовић одржао је час упознавања у
одељењима IV1 и IV2. Циљ часова био је представљање
предмета историје ученицима кроз теме доласка Срба на Балканско полуострво,
првих српских династија и живота у средњем веку.