Ђачка ужина

У школи постоји кухиња, али се храна не спрема у њој већ се ученицима у доставља храна преко пекара, а сервирају га помоћне раднице.
На Савету родитеља донета је одлука да за ову школску годину ученике ужином снабдева пекара ,, Арома" Јагодина.