Организација рада

Школски календар значајних активности у школи
Активност Време реализације
- Пријем првака 01.09.2020.год.
- Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.09. 2020. Год.
- Трка за срећније детињство октобар 2020. Год.
- Дечја недеља „ Светски дан детета“ октобар 2020. Год.
- Вукови зналци- Квизотека, ОШ,,Вук Караџић“ Ћуприја 1.недеља новембра
- Светски дан здраве хране 16.10.2020. год.
- Месец борбе против болести зависности новембар 2020. год.
- Међународни дан за толеранцију 16.11.2020. год.
- Светски дан борбе против СИДЕ 01. 12. 2020. год.
- Прослава Нове године - чајанка 31.12.2020.год.
-Обележавање Међународног дана смеха 09.01.2021.год.
- Прослава Светог Саве 27.01.2021. год.
- Прослава Дана школе 18.04. 2021.год.
- Дан планете Земље 22.04. 2021.год.
- Светски дан заштите животне средине 05.06. 2021.год.
- Подела сведочанстава 28.06. 2021.год.
- Прослава матуре јун 2021.год.
- Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете новембар - мај
- Регионални Сајам образовања април
- Извођење екскурзије мај 2021.год.
- Посета ученика Културном центру током године
- Посета Завичајном музеју током године
-Обележавање 8. Марта 08. март 2021.године
- Посета ЗОО врту,Аква парку, Музеју воштаних фигура током године
- Аутодан август,септембар
- Вече страних језика током године
- Посете установама и институцијама током године
- Хуманитарне акције током године
- Изложба и продаја ученичких радова током године
- Сакупљање и продаја секундарних сировина током године
-Сарадња са школом ,,11.мај“ током године

Табеларни преглед бројног стања ученика Бројно стање ученика по одељењима – школска 2020/2021.
 
Разред М Ж Број ученика Одељењски старешина
први-Мајур 7 9 16 Мирјана Мијушковић
први- Главинци 2 3 5 Мара Огњановић
први - Коларе 2 1  3 Бојана Петровић
први- Драгошевац / /    
први- Медојевац / /    
 УКУПНО 11 13 24  
други- Мајур 12 4 16 Бојан Цветковић
други- Главинци / 4 4 Ружица Стојановић Ђорђевић
други- Коларе 2 2 4 Љиљана Стевановић
други- Драгошевац 1 1 2 Гордана Мaрковић
други-Медојевац        
 УКУПНО 15 11 26  
трећи- Мајур 8 10 18 Весна Рупник
трећи -Главинци 1 1 2 Мара Огњановић
трећи- Коларе 2 2 4 Бојана Петровић
трећи- Драгошевац / 2 2 Гордана Мaрковић
трећи- Медојевац        
 УКУПНО 11 15 26  
четврти- Мајур 5 13 18 Мирослава Михајловић
четврти-Главинци 1 3 4 Ружица Стојановић Ђорђевић
четврти- Коларе 1 2 3 Љиљана Стевановић
четврти- Драгошевац 1 / 1 Гордана Мaрковић
четврти- Медојевац 1 1 2 Радивоје Стаменковић
 УКУПНО 9 19 28  
 УКУПНО ОД 1-4
 РАЗРЕДА
46 58 104  
пети- Мајур 11 3 14 Наташа Алексић
пети- Коларе 1 10 11   Биљана Ђокић
 УКУПНО 12 13 25  
шести- Мајур 10 8 18 Јелена Гавриловић-Миликић
шести- Коларе 6 4 10 Марија Ристић
 УКУПНО 16 12 28  
седми- Мајур 11 9 20 Тамара Ивановић
седми- Коларе 3 1 4 Александра Рацић
 УКУПНО 14 10 24  
осми- Мајур 15 6 21 Сања Симоновић
осми- Коларе 4 9 13 Марија Тодоровић
 УКУПНО 24 10 34  
УКУПНО ОД 5-8 р 66 45 111  
 УКУПНО 112 103 215  

Табеларни приказ бројног стања ученика на почетку 2020/2021.године
 
Осморазредна школа у Мајуру
разред I II III IV V1 VI1 VII1 VIII1
бр. уч. 16 16 18 18 14 18 20 21
свега 16 16 18 18 14 18 20 21
укупно ученика I- IV: 68    укупно ученика V- VIII: 73 укупно ученика I -VIII: 141
Број чистих одељења: 8
Осморазредна школа у Колару
разред I  и III II и IV V2 VI2 VII2 VIII2
бр. уч. 3 4 4 3 11 10 4 13
свега 7 7 11 10 4 13
укупно ученика I- IV: 14      укупно ученика V- VIII: 38      укупно ученика: 52
Број одељења: 6 Број комбинованих одељења: 2 Број чистих одељења: 4
Четвороразредна школа у Главинцима
разред I  и III II и IV        
бр. уч. 5 2 4 4        
свега 7 8        
укупно ученика I- IV: 15
Број комбинованих одељења: 2
Четвороразредна школа у Драгошевцу
разред I и III II и IV        
бр. уч. / 2 2 1        
свега 2 3        
укупно ученика I- IV: 5
Број комбинованих одељења: 2
Школа у Медојевцу
разред IV          
бр. уч. 2              
свега 2          
укупно ученика I- VIII: 215
 
 
 
Укупан број некомбинованих одељења: 13
Укупан број комбинованих одељења: 5


ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВИКЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА - млађи разреди

РАСПОРЕД ЧАСОВА - старији разреди