Организација рада

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У 2019/2020. ГОДИНИ

Осморазредна школа у Мајуру
разред I II     III IV V1   VI1   VII1    VIII1
бр. уч. 16 19 17 15 20 20 21 16
свега 16 19 17 15 20 20 21 16
укупно ученика I- IV:  67   укупно ученика V- VIII: 77    укупно ученика I -VIII: 144
Број чистих одељења: 8                                                      
Осморазредна школа у Колару
разред I  и III II и IV V2 VI2 VII2 VIII2
бр. уч. 4 3 4 8 10 6 14 9
свега 7 12 10 6 14 9
укупно ученика I- IV:  19   укупно ученика V- VIII:   39   укупно ученика: 58
Број одељења: 6     Број комбинованих одељења: 2    Број чистих одељења: 4
Четвороразредна школа у Главинцима
разред I  и III  II и IV        
бр. уч. 4 4 2 7        
свега 8 9        
укупно ученика I- IV:            17
Број комбинованих одељења: 2         
Четвороразредна школа у Драгошевцу
разред I  и  III II и IV        
бр. уч. 2 1 2 4        
свега 3 6        
укупно ученика I- IV:       9
Број комбинованих одељења: 2
Школа у Медојевцу
разред           I I I          
бр. уч. 2              
свега 2          
укупно ученика I- VIII: 230


Укупан број некомбинованих одељења: 13
Укупан број комбинованих одељења:  6ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВИКЕ

РАСПОРЕД ЧАСОВА - млађи разреди

РАСПОРЕД ЧАСОВА - старији разреди

Школски календар значајних активности у школи

Активност Време реализације
- Пријем првака                                                                                             2.9.2019.год.
 - Усвајање Годишњег програма рада школе до 15.9. 2019. Год.
 - Трка за срећније детињство                                                            октобар 2019. Год.
 - Дечја недеља „ Светски дан детета“                                              октобар 2019. Год.
 - Вукови зналци- Квизотека, ОШ,,Вук Караџић“ Ћуприја 1.недеља новембра
 - Светски дан здраве хране                                                                    16.10.2019. год.
 - Месец борбе против болести зависности                                   новембар 2019. год.
 - Међународни дан за толеранцију                                                       16.11.2019. год.
- Светски дан борбе против СИДЕ                                                        1. 12. 2019. год.
- Прослава Нове године-чајанка 31.12.2019.год.
- Обележавање Међународног дана смеха 09.01.2020.год.
- Прослава Светог Саве                                                                            27.1.2020. год.
- Прослава Дана школе                                                                               18.4. 2020.год.
- Дан планете Земље                                                                                  22.4. 2020.год.
- Светски дан заштите животне средине 5.6. 2020.год.
- Подела сведочанстава                                                                             28.6. 2020.год.
- Прослава матуре                                                                                        јун 2020.год.
- Такмичења из наставних области изводе се према календару Министарства просвете новембар - мај
- Регионални Сајам образовања април
- Извођење екскурзије                                                                                 мај 2020.год.
- Посета ученика Културном центру                                                         током године
- Посета Завичајном музеју                                                                       током године
 -Обележавање 8. Марта 8. март 2020.године
- Посета ЗОО врту,Аква парку, Музеју воштаних фигура                                                                                      током године
- Аутодан                                                                                                     август,септембар
- Вече страних језика                                                                                током године
- Посете установама и институцијама                                                                                    током године
- Хуманитарне акције                                                                                  током године
- Излоожба и продаја ученичких радова                                                   током године
- Сакупљање и продаја секундарних сировина                                           током године
-Сарадња са школом ,,11.мај“ током године
 

Табеларни преглед бројног стања ученика

Бројно стање ученика по одељењима – школска 2019/2020

Разред М Ж Број ученика Одељењски старешина
први-Мајур 7 9 16 Бојан Цветковић
први- Главинци / 4 4 Ружица Стојановић Ђорђевић
први - Коларе 2 2 4 Љиљана Стевановић
први-  Драгошевац 1 1 2 Мара Огњановић
први-   Медојевац / / / /
УКУПНО 10 16 26  
други- Мајур 10 9 19 Весна Рупник
други- Главинци 1 1 2 Данијела Петковић
други-  Коларе 2 2 4 Бојана Петровић
други-  Драгошевац / 2 2 Гордана Мрковић
други-Медојевац / / /  
УКУПНО 13 14 27  
трећи- Мајур 4 13 17 Мирослава Михајловић
трећи -Главинци 1 3 4 Ружица Стојановић Ђорђевић
трећи-  Коларе 1 2 3 Љиљана Стевановић
трећи-  Драгошевац 1 / 1 Мара Огњановић
трећи- Медојевац 1 1 2 Радивоје Стаменковић
УКУПНО 8 19 27  
четврти- Мајур 12 3 15 Мирјана Мијушковић
четврти-Главинци / 7 7 Данијела Петковић
четврти- Коларе 2 6 8 Бојана Петровић
четврти-  Драгошевац 2 2 4 Гордана Марковић
четврти- Медојевац / / /  
УКУПНО 16 18 34  
УКУПНО ОД 1-4 РАЗРЕДА 47 67 114  
пети- Мајур 11 9 20 Јелена Гавриловић-Миликић
пети- Коларе 6 4 10  
УКУПНО 17 13 30  
шести- Мајур 10 9 19 Тамара Ивановић
шести- Коларе 4 2 6 Марија Ристић
УКУПНО 14 11 25  
седми- Мајур 15 6 21 Владимир Орбовић
седми- Коларе 5 8 13 Васка Петровић
УКУПНО 20 14 34  
осми- Мајур 6 10 16 Урош Милетић
осми- Коларе 4 5 9 Биљана Ђокић
УКУПНО 10 15 25  
УКУПНО ОД 5-8 р 61 53 114  
УКУПНО     228  
Просек     12,00