Организација рада

Планска и програмска организација

Време извођења

Место извођења

Носиоци и извршиоци

Редовна настава

по раз.часовном систему и по пред.фонду

учионице и радионица

наставници и ученици

Изборни програм:
1.Информатика

 

по предвиђеном фонду

кабинет за информатику

наставници и ученици V, VI, VII и VIII раз.

2.Енглески
 

 

по предвиђеном фонду
 

учионице
 

ученици I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  и наставници

 3.Грађанско васпитање
 

 

по предвиђеном фонду

учионице
 

ученици I , II ,III, IV, V, VI , VII , VIII раз. и
наставници

4.Веронаука

по предвиђеном фонду
36 часова

учионице

ученици I , II ,  III , IV, V, VI, VII, VIII  раз. и
наставници

5.Чувари
природе

по предвиђеном фонду
36 часова

учионице

ученици I , II , III , IV раз.
наставници

6.Од играчке до рачунара

по предвиђеном фонду
36 часова

учионице

ученици I , II , III , IV раз.
наставници

 

Остали облици васпитно-образовног
рада у школи

по предвиђеном фонду- једном недељно
 

учионица

наставници и ученици од I – VIII разреда

1.Час одељенског старешине

по предвиђеном фонду   36 часова

учионице

ученици I -VIII раз. и наставници

2. Час одељенског старешине и одељенске заједнице

по предвиђеном фонду   36-72 часа

учионице

ученици  VIII разреда и наставници

3.Друштвене,техничке,
хуманитарне,спортске и културне активности

по предвиђеном фонду
36-72 часа

 

наставници и ученици

4.Екскурзија

1-2 дана годишње

 

наставници и ученици( I -VIII раз)


Распоред ваннаставних активности у школској 2014/2015. године – Мајур

ИМЕ НАСТАВНИКА Секција Додатна настава Допунска настава Отворена врата
п у с ч п п у с ч п п у с ч п п у с ч п
Марија Филиповић       претчас           претчас претчас                 8:50-9:35
13:50-15:35
Станко Тинтор     претчас сваке II недеље     претчас сваке II недеље         претчас 1/2         9:35-11:00        
Тамара Ивановић     7. час           7. час   7. час             5. час    
Биљана Ђокић     7. час               7. час             3. час    
Јагода Ристић           7. час   7. час     7. час   7. час     7. час   7. час    
Мирјана Матић Радосављевић             претчас                         3. час
Маријана Цветковић 7. час  сваке II недеље             7.час
сваке II
недље
              11:45-12:30
16:45-17:30
       
Владимир Орбовић     претчас сваке II недеље         претчас сваке II недеље               10:50-11:35
15:50-16:35
       
Живојин Рајковић             7. час                         14:00- 18:30
Андријана Стефановић       претчас                         3. час      
Јелена Милојковић Веселиновић       Претчас и 7. час сваке II недеље                             2. час  
Горан Јовановић                                        
Топлица Андрејић                                        
Марина Д. Димитријевић       7. час сваке II недеље                                
Младен Ристановић                                        

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ – МАЈУР

ИМЕ НАСТАВНИКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ТЕСТОВА  

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Јелена Г. Миликић                                        
Станко Тинтор                                        
Тамара Ивановић                                        
Биљана Ђокић                                        
Јагода Ристић                                        
Мирјана Матић                                        
Маријана Цветковић                                        
Владимир Орбовић                                        
Живојин Рајковић                                        
Андријана Стефановић                                        
Јелена Милојковић Веселиновић                                        
Горан Јовановић                                        
Топлица Андрејић                                        
Марина Д. Димитријевић                                        
Младен Ристановић                                        
Сандра Ђорђевић