Такмичења

РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ
 
ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО
домаћин
ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО
СРПСКИ ЈЕЗ.
 
24.3.
Р.МИЉКОВИЋ
 
28.4. 26.5.
Тршић
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 10.3.
Б.ЂУРИЧИЋ
15.4.
Б.ЂУРИЧИЋ
 
12.5.
С.Карловци
 
СТРАНИ ЈЕЗИК
 
4.3.
М.МИЈАЛКОВИЋ
25.3.
17.ОКТОБАР
13.5.
Ћуприја
ИСТОРИЈА
 
17.3.
Г.ОСТОЈИЋ
 
 
22.4 19.5.
Кладово
ГЕОГРАФИЈА
 
11.3.
 РИБАРЕ
 
28.4. 20.5.
Нови Сад
МАТЕМАТИКА
МЛАЂИ РАЗР.
 
 
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
М.МИЈАЛКОВИЋ
 
24.2.
 
17.ОКТОБАР
 
 
25.3.
 
21.4.
Нови Београд
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
 
25.2.
Г.ОСТОЈИЋ
18.3.
Г.ОСТОЈИЋ
15.4.
ФИЗИКА
 
 
18.2.
Г.ОСТОЈИЋ
10.3. 28-29.4.
Параћин
ХЕМИЈА
 
 
3.3.
Б.ЂУРИЧИЋ
22.4. 18-20. 5.
Београд
БИОЛОГИЈА
 
 
17.3.
17.ОКТОБАР
21.4. 27.5.
Београд
ТЕХНИЧКО И ИНФ. ОБРАЗОВАЊЕ
 
10.3.
Р.МИЉКОВИЋ
             21.4. 11-12.5.
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
 
 21.4
М.МИЈАЛКОВИЋ
12.5. 25-26.5.
Београд