Распоред школског звона

МАЈУР- матична школа

Настава се изводи у 2 смене преподневној и поподневној. Смене старијих и млађих разреда смењују се недељно. Ваннаставне активности остварују се између смена.

                                   од I-IV                                                                 од V-VIII
              Преподне                 Поподне                      Преподне                   Поподне
              8:00-8:45                   13:30-14:15                 8:00-8:45                     13:00-13:45
                     5                                  5                                   5                                  5
              8:50-9:35                   14:20-15:05                 8:50-9:35                     13:50-14:35
                    25                                25                                  25                                25
            10:00-10:45                 15:30-16:15                 10:00 -10:45                15:00-15:40       
                     5                                   5                                   5                                  5
            10:50-11:35                 16:20-17:05                 10:50-11:35                 15:50-16:30     
                    10                                   5                                 10                                  5
            11:45-12:30                 17:10-17:55                 11:45-12:30                 16:40 -17:25      
                                                                                               5                                  5
                                                                                   12:35-13:20                   17:30-18:15
                                                                             
КОЛАРЕ

Настава се изводи у 2 смене: преподневној и поподневној. Распоред смена је исти, односно за ученике старијих разреда настава се изводи преподне, а за ученике млађих разреда поподне.

  V-VIII                                                I-IV
 Преподне                               Поподне
7:30-8:15                                 13:45-14:30
         5                                               5
8:20-9:05                                 14:35-15:20
        15                                            15
9:20-10:05                               15:35-16:20    
        10                                            10
10:15 -11:00                            16:30-17:15
          5                                              5
11:05-11:50                             17:20-18:05
          5
11:55-12:40
           5
12:45-13:30
 
ГЛАВИНЦИ  И ДРАГОШЕВАЦ

Настава се изводи у комбинованим одељењима, само у преподневној смени.

            7:30-8:15
                    5
            8:20-9:05
                  25
            9:30-10:15
                   5
           10:20-11:05
                   5
           11:10-11:55  

МЕДОЈЕВАЦ

Настава се изводи у неподељеној школи, од I до IV, само у преподневној смени.

            7:30-8:15
                    5
            8:20-9:05
                  25
            9:30-10:15
                    5
           10:20-11:05
                    5
           11:10-11:55