Распоред школског звона

 
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – МАЈУР, школска 2020/2021.
 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 1-4.РАЗРЕДА
  
1 и 2.разред
 
1.ЧАС 08:00 – 08:30
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 08:35 – 09:05
 
ОДМОР 15 МИНУТА
 
3.ЧАС 09:20 – 09:50
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 09:55-10:25
 

 Група А ( 3 и 4.разред )                                Група Б ( 3 и 4.разред)
 
1.ЧАС 07:30 – 08:00                                      1. ЧАС 10:30 – 11:00

ОДМОР 5 МИНУТА                                           ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 08:05 – 08:35                                       2.ЧАС 11:05 – 11:35 
 
ОДМОР 15 МИНУТА                                         ОДМОР 15 МИНУТА
 
3.ЧАС 08:50 – 09:20                                        3.ЧАС 11:50 – 12:20
       
ОДМОР 5 МИНУТА                                           ОДМОР 5 МИНУТА
 
4.ЧАС 09:25-09:55                                          4.ЧАС 12:25-12:55                                          
 
 
 
ПОПОДНЕВНА СМЕНА 5-8. РАЗРЕД
 
ГРУПА  А ( 6,7 и 8.разред )
 
1.ЧАС 11:30 – 12:00
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 12:05 – 12:35
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
3.ЧАС 12:40 – 13:10
 
ОДМОР 15 МИНУТА
 
4.ЧАС 13:25 – 13:55
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
5.ЧАС 14:00 – 14:30
 
 
                                        ГРУПА Б  (6, 7 и 8.разред )
 
1.ЧАС 14:55 – 15:25
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
2.ЧАС 15:30 – 16:00
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
3.ЧАС 16:05 – 16:35
 
ОДМОР 15 МИНУТА
 
4.ЧАС 16:50 – 17:20
 
ОДМОР 5 МИНУТА
 
5.ЧАС 17:25 – 17:55
 МАЈУР- матична школа

Настава се изводи у 2 смене преподневној и поподневној.
Смене старијих и млађих разреда смењују се недељно. Ваннаставне активности остварују се између смена.

                                   од I-IV                                                            од V-VIII
              Преподне                 Поподне                      Преподне                   Поподне
              8:00-8:45                   13:30-14:15                 8:00-8:45                     13:00-13:45
                     5                                  5                                   5                                  5
              8:50-9:35                   14:20-15:05                 8:50-9:35                     13:50-14:35
                    25                                25                                  25                                25
            10:00-10:45                 15:30-16:15                 10:00 -10:45                15:00-15:40       
                     5                                   5                                   5                                  5
            10:50-11:35                 16:20-17:05                 10:50-11:35                 15:50-16:30     
                    10                                   5                                 10                                  5
            11:45-12:30                 17:10-17:55                 11:45-12:30                 16:40 -17:25      
                                                                                               5                                  5
                                                                                   12:35-13:20                   17:30-18:15
                                                                             
КОЛАРЕ

Настава се изводи у 2 смене: преподневној и поподневној.
Распоред смена је исти, односно за ученике старијих разреда настава се изводи преподне, а за ученике млађих разреда поподне.

  V-VIII                                            I-IV
 Преподне                               Поподне
7:30-8:15                                 13:45-14:30
         5                                               5
8:20-9:05                                 14:35-15:20
        15                                            15
9:20-10:05                               15:35-16:20    
        10                                            10
10:15 -11:00                            16:30-17:15
          5                                              5
11:05-11:50                             17:20-18:05
          5
11:55-12:40
           5
12:45-13:30
 
ГЛАВИНЦИ  И ДРАГОШЕВАЦ

Настава се изводи у комбинованим одељењима, само у преподневној смени.

            7:30-8:15
                    5
            8:20-9:05
                  25
            9:30-10:15
                   5
           10:20-11:05
                   5
           11:10-11:55  

МЕДОЈЕВАЦ

Настава се изводи у неподељеној школи, од I до IV, само у преподневној смени.

            7:30-8:15
                    5
            8:20-9:05
                  25
            9:30-10:15
                    5
           10:20-11:05
                    5
           11:10-11:55