Предмети-наставници

Подела одељења на наставнике
 
Мајур
I разред                    Мирослава Михајловић
II разред                   Мирјана Мијушковић
III разред                 Бојан Цветковић
IV разред                 Весна Рупник
 
  V1 разред               Владимир Орбовић
VI1 разред               Светлана Миленковић
VII1 разред              Јелена Гавриловић Миликић
VIII1 разред            Тамара Ивановић
 
Коларе
I и III разред            Љиљана Стевановић
II и IV  разред         Бојана Петровић
            
 
V2 разред                 Васка Петровић
VI2 разред               Биљана Ђокић
VII2 разред              Топлица Андрејић
VIII2 разред              Марија Ристић
 
Главинци
II   разред                Марина Крстић
I и III разред            Ружица Стојановић-Ђорђевић 
 
Драгошевац
II  и IV разред         Гордана Марковић
I и III разред            Мара Огњановић
 
Медојевац
I  и III  разред        Радивоје Стаменковић
 
 
2.13. Задужења наставника у редовној настави и ваннаставним активностима
Задужења наставника у редовној настави:
Српски језик:
1. Јелена Гавриловић Миликић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1
2. Васка Петровић   5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Математика:
1. Светлана Миленковић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1
2. Марија Ристић  5/2,6/2, 7/2, 8/2
Биологија:
1. Ивана Цоцић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Хемија:
1. Јагода Ристић 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Физика :
1.Александар Орлић 6/1,6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Историја:
1.Владимир Орбовић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Географија:
1.Ана Аиро  5/2, 7/2,8/2
2.Маријана Цветковић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,6/2
Енглески језик:
1. Бојана Цоцић : Мајур 1/1, 2/1, 3/1, 4/1,
                              Главинци 1/2  и 3/2, 2/2
                              Коларе :2/3 и 3/3
      Драгошевац: 1/4  и 3/4 ,2/4 и  4/4
      Медојевац: 1/5,3/5
3. Тамара Ивановић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
                                 Коларе : 2/3 и 4/3
Француски језик:
1. Биљана Ђокић  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
ТИО:
1. Лазар Лукић  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1,7/2, 8/1, 8/2
Ликовна култура:
1. Горан Јовановић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Музичка култура:
1. Томић Сенка 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Физичко васпитање:
1. Топлица Андрејић -Мајур:5/1, 6/1, 7/1 ,8/1(физичко васпитање)
Коларе :5/2,6/2,7/2, 8/2 (физичко васпитање и изабрани спорт, за     5.разред физичко и здравствено васпитање)
2. Марина Димитријевић Дејковић 5/1, 6/1,7/1 ,8/1  (изабрани спорт, за 5.разред физичко          и здравствено васпитање)
Верска настава:
1. Младен Ристановић –  Мајур:1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1
                                               Главинци:1/2 и3/2
                                               Коларе:1/3 и 3/3,2/3 и 4/3, 5/2,7/2,8/2
                                               Драгошевац:1/4 и 3/4; 2/4 и4/4
                                               Медојевац:1/5, 3/5
Информатика и рачунарство:

  1. Душица Дојчиновић 5/1,5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2