Предмети-наставници

2.12. Подела одељења на наставнике
 
Мајур
I разред                   Весна Рупник
II разред                  Мирослава Михајловић
III разред                Мирјана Мијушковић
IV разред                Бојан Цветковић
 
  V1 разред                Тамара Ивановић
VI1 разред              Владимир Орбовић
VII1 разред             Андријана Стефановић
VIII1 разред           Јелена Гавриловић Миликић
 
Коларе
I и III разред            Бојана Петровић
II и IV  разред         Љиљана Стевановић
            
 
V2 разред                 Марија Ристић
VI2 разред              Васка Петровић
VII2 разред                         Биљана Ђокић
VIII2 разред                       Топлица Андрејић
 
Главинци
I и II разред                        Ружица Стојановић-Ђорђевић 
 III и IV разред       Марина Крстић
 
Драгошевац
II  и IV разред        Мара Огњановић
I и III разред           Гордана Марковић
 
Медојевац
II  и IV разред        Радивоје Стаменковић
 
 
2.13. Задужења наставника у редовној настави и ваннаставним активностима
Задужења наставника у редовној настави:
Српски језик:
1. Јелена Гавриловић Миликић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1
2. Васка Петровић   5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Математика:
1. Зорана  Николић   5/1, 6/1, 7/1, 8/1
2. Марија Ристић   5/2,6/2, 7/2, 8/2
Биологија:
1. Ивана Цоцић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Хемија:
1. Јагода Ристић 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Физика :
1.Богдана Булатовић 6/1,6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Историја:
1.Владимир Орбовић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Географија:
1.Ана Аиро  5/2, 7/2,8/2
2.Маријана Цветковић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,7/2
Енглески језик:
1. Бојана Цоцић : Мајур 1/1, 2/1, 3/1, 4/1,
                              Главинци 1/2  и 3/2, 2/2
                              Коларе :2/3 и 3/3
      Драгошевац: 1/4  и 3/4 ,2/4 и  4/4
      Медојевац: 1/5,3/5
3. Тамара Ивановић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
                                 Коларе : 2/3 и 4/3
Француски језик:
1. Биљана Ђокић  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
ТИО:
1. Андријана Стефановић  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1,7/2, 8/1, 8/2
Ликовна култура:

  1. Горан Јовановић   5/1, 6/1, 7/1, 8/1
  2. Александра Рацић   5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Музичка култура:
1. Томић Сенка 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Физичко васпитање:
1. Топлица Андрејић -Мајур:5/1, 6/1, 7/1 ,8/1(физичко васпитање)
Коларе :5/2,6/2,7/2, 8/2 (физичко васпитање и изабрани спорт, за     5.разред физичко и здравствено васпитање)
2. Марина Димитријевић Дејковић 5/1, 6/1,7/1 ,8/1  (изабрани спорт, за 5.разред физичко          и здравствено васпитање)
Верска настава:
1. Младен Ристановић –      Мајур:1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1
                                               Главинци:1/2 и3/2
                                               Коларе:1/3 и 3/3,2/3 и 4/3, 5/2,7/2,8/2
                                               Драгошевац:1/4 и 3/4; 2/4 и4/4
                                               Медојевац:1/5, 3/5
Информатика и рачунарство:
  1. Душица Дојчиновић 5/1,5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2