Предмети-наставници

Подела одељења на наставнике:
 
Мајур
I разред                    Бојан Цветковић                
II разред                   Весна Рупник
III разред                  Мирослава Михајловић
IV разред                 Мирјана Мијушковић
 
V1 разред                Јелена Гавриловић Миликић  
VI1 разред               Тамара Ивановић
VII1 разред              Владимир Орбовић
VIII1 разред             Урош Милетић
 
Коларе
I и III разред            Бојана Петровић
II и IV  разред         Љиљана Стевановић
            
 
V2 разред              Александра Рацић
VI2 разред             Марија Ристић
VII2 разред            Васка Петровић
VIII2 разред           Биљана Ђокић
 
Главинци
I и II разред           Ружица Стојановић-Ђорђевић 
 III и IV разред       Данијела Петковић
 
Драгошевац
II  и IV разред        Мара Огњановић
I и III разред           Гордана Марковић
 
Медојевац
II  и IV разред        Радивоје Стаменковић
 
Задужења наставника у редовној настави:

Српски језик:
1. Јелена Гавриловић Миликић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1
2. Васка Петровић   5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Математика:
1. Марија Милосављевић   5/1, 6/1, 7/1, 8/1
2. Марија Ристић   5/2,6/2, 7/2, 8/2
Биологија:
1. Ивана Цоцић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Хемија:
1. Јагода Ристић 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Физика :
1.Богдана Булатовић 6/1,6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Историја:
1.Владимир Орбовић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
Географија:
1.Ана Аиро  5/2, 7/2,8/2
2.Маријана Цветковић 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,7/2
Енглески језик:
1. Бојана Цоцић : Мајур 1/1, 2/1, 3/1, 4/1,
                              Главинци 1/2  и 3/2, 2/2
                              Коларе :2/3 и 3/3
      Драгошевац: 1/4  и 3/4 ,2/4 и  4/4
      Медојевац: 1/5,3/5
3. Тамара Ивановић 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
                                 Коларе : 2/3 и 4/3
Француски језик:
1. Биљана Ђокић  5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
ТИО:

  1. Лазар Лукић 5/1, 6/1,8/1
  2. Богдана Булатовић  5/2, 6/2, 7/1, 7/2
  3. Марија Ристић 8/2
Ликовна култура:
  1. Горан Јовановић   5/1, 6/1, 7/1, 8/1
  2. Александра Рацић   5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Музичка култура:
  1. Томић Сенка 5/1, 6/1, 7/1, 8/1,5/2, 6/2, 7/2, 8/2
Физичко и здравствено васпитање:
1. Топлица Андрејић -Мајур: 6/1, 7/1
Коларе :5/2,6/2,7/2
2.Марина Димитријевић Дејковић 5/1
Физичко васпитање:
Топлица Андрејић: 8/1, 8/2
Изабрани спорт:
Топлица Андрејић 8/2
Марина Димитријевић Дејковић 8/1
Верска настава:
1. Младен Ристановић –      Мајур:1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1
                                               Главинци:1/2 и2/2
                                               Коларе:1/3 и 3/3,2/3 и 4/3, 5/2,7/2,6/2
                                               Драгошевац:1/4 и 3/4; 2/4 и4/4
                                              
Информатика и рачунарство:
  1. Мила Нешић 5/1,5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2
 
Задужења наставника у ваннаставним активностима:

1. Рецитаторска секција за старије разреде: Коларе~Васка Петровић, Мајур~Јелена Гавриловић Миликић, за млађе разреде у Мајуру~ Мирјанаа Мијушковић
2. Драмска секција за млађе разреде у Мајуру: Бојан Цветкоић
3. Млади математичари: Марија Милосављевић ,Марија Ристић
5. Секција љубитеља страног језика: Биљана Ђокић,Тамара Ивановић и Бојана Цоцић
6. Млади историчари: Владимир Орбовић
7. Ликовна секција за старије разреда: Горан Јовановић ,за млађе разреде-Мирослава Михајловић
8. Еколошка секција: Ивана Цоцић
9.Спортска секција: Топлица Андрејић и Марина Димитријевић Дејковић
10. Грађевинска и саобраћајна секција: Лазар Лукић
11. Музичка секција млађих разреда у Мајуру : Весна Рупник
12. Драмска секција 5-8. разреда: Јелена Гавриловић Миликић
13. Новинарска-фото секција 5-8.разреда: Јелена Гавриловић Миликић