Запослени
    Директор школе: Верица Ивановић Јовановић                Педагог школе: Весна Недељковић
Библиотекар школе: Маја Мићовић 
Секретар школе:
Радица Вукићевић
Административни радник школе: Бојана Тасић

Наставно особље:

Учитељи:

Мајур:
1. Весна Рупник
2. Мирослава Михајловић
3. Мирјана Мијушковић
4. Бојан Цветковић

Коларе:
1. Бојана Петровић
2. Љиљана Стевановић

Главинци:
1. Данијела Петковић 
2. Ружица Стојановић - Ђорђевић

Драгошевац:
1. Мара Огњановић
2. Гордана Марковић

Медојевац:
1. Радивоје Стаменковић

Наставници:

1. Јелена Гавриловић Миликић - српски језик
2. Васка Петровић - српски језик
3. Урош Милетић - математика
4. Марија Ристић - математика
5. Тамара Ивановић - енглески језик
6. Бојана Цоцић - енглески језик
7. Биљана Ђокић - француски језик
8. Богдана Булатовић  - физика
9. Јагода Ристић - хемија
10. Ивана Цоцић - биологија
11. Владимир Орбовић - историја
12. Маријана Цветковић - географија
13. Ана Аиро - географија
14. Лазар Лукић , Богдана Булатовић , Марија Ристић - техничко и информатичко образовање, техника и технологија
15. Мила Нешић - информатика и рачунарство
16. Сенка Томић - музичка култура
17. Младен Ристановић - верска настава
18. Горан Јовановић - ликовна култура
19. Александра Рацић - ликовна култура
20. Топлица Андрејић - физичко васпитање, изабрани спорт
21. Марина Дејковић - изабрани спортНенаставно особље:

Мајур:

Рада Пешић
Драгица Петровић
Ана Радосављевић
Ивана Голубовић
Мирослав Петровић


Главинци:
Биљана Милојевић

Коларе:
Гордана Милић
Јасмина Спасић

Драгошевац:
Жаклина Вучић

Медојевац:
Марија Спасић