Запослени
    Директор школе: Верица Ивановић Јовановић                
 
Педагог школе: Весна Недељковић
Библиотекар школе: Маја Мићовић 

Фотографија корисника Radica VukicevicСекретар школе: Радица Вукићевић
Фотографија корисника Bojana TasicАдминистративни радник школе: Бојана Тасић

Наставно особље:

Учитељи:

Мајур:

Фотографија на профилу корисника Vesna Rupnik1. Весна Рупник

2. Мирослава Михајловић
3. Мирјана Мијушковић
4. Бојан Цветковић
Главинци:
1. Данијела Петковић 

2. Ружица Стојановић - Ђорђевић
Коларе:
Фотографија корисника Mila Nešić
1. Бојана Петровић

2. Љиљана Стевановић
Фотографија корисника Ljiljana Malenovic StevanovicДрагошевац:
1. Мара Огњановић

2. Гордана Марковић
Фотографија корисника Gordana Marković

Медојевац:
 1.Радивоје Стаменковић

Наставници:

 1. Јелена Гавриловић Миликић - српски језик

2. Васка Петровић - српски језик
3. Урош Милетић - математика


Фотографија на профилу корисника Marija Ristić4. Марија Ристић - математика
Фотографија корисника Tamara Ivanovic5. Тамара Ивановић - енглески језик
6. Бојана Цоцић - енглески језик
 
7. Биљана Ђокић - француски језик

8. Богдана Булатовић  - физика
Фотографија корисника Mila Nešić9. Јагода Ристић - хемија

10. Ивана Цоцић - биологија
Фотографија на профилу корисника Владимир Орбовић11. Владимир Орбовић - историја

12. Маријана Цветковић - географија
13. Ана Аиро - географија
Фотографија корисника Luke Aron14. Лазар Лукић ,техничко и информатичко образовање

Богдана Булатовић , Марија Ристић - техничко и информатичко образовање, техника и технологија
 15. Мила Нешић - информатика и рачунарство
16. Сенка Томић - музичка култура

17. Младен Ристановић - верска настава


Фотографија на профилу корисника Горан Јовановић18. Горан Јовановић - ликовна култура

Фотографија корисника Aleksandra Racić19. Александра Рацић - ликовна култура

20. Топлица Андрејић - физичко васпитање, изабрани спорт
Фотографија корисника Marina Dimitrijevic Dejkovic21. Марина Дејковић - изабрани спортНенаставно особље:

Мајур:

Рада Пешић
Драгица Петровић

Фотографија корисника Ana RadosavljevicАна Радосављевић
Ивана Голубовић
Мирослав Петровић


Главинци:
Биљана Милојевић

Коларе:
Гордана Милић
Jasmina SpasićЈасмина Спасић

Драгошевац:
Жаклина Вучић

Медојевац:
Марија Спасић