Запослени

Директор школе: Верица Ивановић Јовановић                


Педагог школе: Весна Недељковић

Библиотекар школе: Маја Мићовић 


Секретар школе: Радица Вукићевић


Административни радник школе: Бојана Тасић

Наставно особље:

Учитељи:

Мајур:

 Весна Рупник


Мирослава Михајловић


Мирјана Мијушковић


Бојан Цветковић


Сања Ивковић

Коларе:


Бојана Петровић


Љиљана Стевановић

Главинци:


Мара Огњановић


 Ружица Стојановић - Ђорђевић

Драгошевац:


 Гордана Марковић

Медојевац:
Радивоје Стаменковић

Наставници:

Јелена Гавриловић Миликић - српски језик и књижевност
 

Марија Тодоровић - српски језик и књижевност


Наташа Алексић - математика
 

Марија Ристић - математика


Тамара Ивановић - енглески језик

Бојана Цоцић - енглески језик
 
Биљана Ђокић - француски језик


Богдана Булатовић  - физика


Јагода Ристић - хемија


Ивана Цоцић - биологија


Сања Симоновић - историја


Радица Јовановић


Маријана Цветковић - географија

Ана Аиро - географија

 
Марија Милосављевић - математика

Мила Нешић-наст.информатике и рачунарства
 
Сенка Томић - музичка култура

Младен Ристановић-верска настава


Горан Јовановић - ликовна култура


Александра Рацић - ликовна култура


Топлица Андрејић - физичко и здравствено васпитање, изабрани спорт


Марина Дејковић - изабрани спорт

Ненаставно особље:

Мајур:


Драгица ПетровићАна Радосављевић


Ивана Голубовић


Мирослав Петровић


Главинци:
Биљана Милојевић

Коларе:


Гордана Милић


Јасмина Спасић

Драгошевац:
Жаклина Вучић

Медојевац:
Марија Спасић