Запослени

 

Директор школе: Верица Ивановић Јовановић                

Педагог школе: Весна Недељковић
Библиотекар школе: Маја Мићовић 

Секретар школе: Радица Вукићевић
Bojana Tasic
Административни радник школе: Бојана Тасић

Наставно особље:

Учитељи:

Мајур:

1. Весна Рупник


2. Мирослава Михајловић
3. Мирјана Мијушковић

4. Бојан Цветковић

Коларе:
Фотографија корисника Mila Nešić
1. Бојана Петровић
Фотографија корисника Ljiljana Malenovic Stevanovic
2. Љиљана Стевановић

Главинци:
1. Данијела Петковић 

2. Ружица Стојановић - Ђорђевић

Драгошевац:

1. Мара Огњановић

2. Гордана Марковић

Медојевац:
 1.Радивоје Стаменковић

Наставници:

   1. Јелена Гавриловић Миликић - српски језик
Marija Todorović
2. Марија Тодоровић - српски језик

3. Урош Милетић - математика

4. Марија Ристић - математика
Фотографија корисника Tamara Ivanovic
5. Тамара Ивановић - енглески језик
   6. Бојана Цоцић - енглески језик
 
7. Биљана Ђокић - француски језик

8. Богдана Булатовић  - физика
Фотографија корисника Mila Nešić
9. Јагода Ристић - хемија
10. Ивана Цоцић - биологија
Фотографија на профилу корисника Владимир Орбовић
11. Владимир Орбовић - историја

12. Маријана Цветковић - географија
13. Ана Аиро - географија


Фотографија корисника Luke Aron 
 14.Лазар Лукић-техничко и информатичко образовање
15.Мила Нешић-наст.информатике и рачунарства
16. Сенка Томић - музичка култура

17.Младен Ристановић-верска настава
Фотографија на профилу корисника Горан Јовановић
18. Горан Јовановић - ликовна култура
Фотографија корисника Aleksandra Racić
19. Александра Рацић - ликовна култура
20. Топлица Андрејић - физичко васпитање, изабрани спорт
Фотографија корисника Marina Dimitrijevic Dejkovic
21. Марина Дејковић - изабрани спорт


Ненаставно особље:

Мајур:

Рада Пешић
Драгица Петровић

Фотографија корисника Ana Radosavljevic
Ана Радосављевић
Ивана Голубовић
Мирослав Петровић


Главинци:
Биљана Милојевић

Коларе:
Гордана Милић
Јасмина Спасић

Драгошевац:
Жаклина Вучић

Медојевац:
Марија Спасић