ИРАЦИОНАЛНИ ГОСПОДИН ПИ - π

14. 3. (3/14) наставница математике Марија Ристић је са својим ученицима , у Колару, обележила светски Дан броја Пи.