XXVIII Сабор учитеља Србије

И ове године, као што је то већ постала традиција, 14 и 15. јуна у Београду, група учитеља ОШ ,,Радиславц Никчевић,, из Мајура (Ружица Стојановић Ђорђевић, Мирјана Мијушковић, Мирослава Михајловић, Бојана Петровић, Мара Огњановић и Марина Ђошовић), присуствовала је дводневном стручном семинару у организацији Савеза учитеља Репиублике Србије, са темом ,,Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава”. Оно што завредњује пажњу је да су из наше школе три просветна радника презентовала свој заједнички рад пред више од седамсто учесника. То је рад учитељица Ружице Стојановић Ђорђевић, Мирјане Мијушковић и Мирославе Михајловић. Поред изложбе коју су поставиле у холу Учитељског факултета у Београду, оне су презентовале сценарио одржаног тематског часа-интегрисана настава ,,Смеће претварамо у цвеће”. Такође, заједнички рад Мирјане Мијушковић и Ружице Стојановић Ђорђевић ,,Иако нас је мало и ово можемо”, као и рад Ружице Стојановић Ђорђевић ,,Час математике у комбинованом одељењу,, публикован је у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа учитеља. Пленарни део, првог дана, одвијао се у Дому омладине, у коме је акценат био на актуелностима и савременим правцима у образовном систему и васпитном раду. Други дан радило се на Учитељском факултету на презентацијама одабраних радова и стручној анализи и дискусији о њима. Укупан утисак је да је то био изванредно организован семинар са одлично одабраном тематиком чији ће резултати свакако бити драгоцени у наставној пракси.