Показна јавна вежба

Показна јавна вежба изведена је 15. V 2013. године. Представници Ватрогасне службе, у циљу сузбијања и спречавања пожара и сналажења у ванредним ситуацијама, одржали су предавања и демонстрирали начин локализовања пожара и евакуацију у датој ситуацији.