САРАДНИЧКИ ЧАС: Појам и настанак првих насеља

У среду 4.12.2019. године, са одељењем 6-1, одржан је сараднички час ликовне културе, географије и српског језика и књижевности.