ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ – НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН

Једна од тема за час одељенског старешине је „Како побољшати успех у одељењу“? Одлучили смо да применимо интересантну технику дрво проблема и дрво решења-циљева. Час је одрађен у одељењима 5/2 и 6/2, а организатори и реализатори часа су одељенске старешине Александра Рацић и Марија Ристић.